Leer in de praktijk op DAW demobedrijven

Praktijkoplossingen voor bodem en water zien

Op DAW demobedrijven vertellen boeren en tuinders over hun bedrijfsvoering.

Op demobedrijven van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer vertellen gangbare boeren en tuinders over hun aanpak op het bedrijf. Zij delen praktijkervaringen met bijvoorbeeld duurzaam bodembeheer, omgaan met klimaatverandering en het verbeteren van waterkwaliteit- en kwantiteit. Ze laten zien hoe zij omgaan met verzilting. Of droogte. Het bezoeken van een DAW demobedrijf betekent met elkaar kennis delen en verder leren. Zien is geloven!

 

Een demobedrijf bezoeken? 

Wil jij ook met andere boeren en tuinders kennis en ervaringen uitwisselen? Neem dan contact op ons!

John van Duursen (LTO Noord): jvanduursen@ltonoord.nl 
A
rend-Jan Cuperus (LLTB): ACuperus@arvalis.nl
Fauve Henst (ZLTO):  fauve.henst@zlto.nl
 

Over het project

  • Zoetwaterboer Klaas Schenk in Anna Paulouwna Als eerste deelnemer aan het netwerk demobedrijven van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) kreeg Zoetwaterboer Klaas Schenk het DAW-gevelbord uitgereikt. Lees meer over deze innovatieve boer die maatregelen neemt om verzilting tegen te gaan en meer zoetwater te realiseren op zijn akkerbouwbedrijf. Lees meer 
  • Melkveehouders Tjerk Hof en Greet Ruitenberg in Olderbekoop. Optimaliseren van ruwvoerwinning met behulp van de digitale graslandkalender. De melkveehouders delen graag hun kennis en ervaringen met anderen. Lees meer. 
 
 

Het project DAW Demobedrijven valt onder het programma Versterkte Kennisverspreiding Duurzaam Bodembeheer en Klimaatadaptatie en wil bijdragen aan het doorontwikkelen van duurzaam bodembeheer en klimaatadaptatie op het boerenbedrijf.

 

Back to top