Privacy en cookies

Deze website gebruikt zogenaamde cookies, kleine bestanden die via uw browser op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies worden onder meer gebruikt voor webstatistieken om de kwaliteit van de website te verbeteren. Ook voor het afspelen van YouTube-filmpjes en het via sociale netwerken delen van artikelen kunnen cookies nodig zijn. U kunt uw browser zodanig instellen, dat cookies alleen na uw toestemming - of zelfs in het geheel niet - op uw computer worden opgeslagen.

Privacy statement

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Welke gegevens worden verwerkt

Voor het gebruikmaken van ons contactformulier vragen wij u om bepaalde gegevens in te vullen. De velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht. Die gegevens zijn nodig om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het beantwoorden van vragen. Ook is voor ons van belang om te weten of u lid bent van een van onze regionale organisaties om u nog beter van dienst te kunnen zijn. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over die niet verplicht zijn. We gebruiken uw gegevens uitsluitend om met u te communiceren over uw aan ons gestelde opmerkingen en/of vragen.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is in het kader van de gevraagde dienstverlening.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.
 
Wij doen er alles aan om de wetgeving 25 mei 2018 aangaande de privacy en het gebruik van cookies na te leven. Mocht u toch onderdelen aantreffen die wij zijn vergeten, neemt u dan contact met ons op per e-mail info@agrarischwaterbeheer.nl.
Back to top