Financiering

DAW-projecten en -programma’s worden gefinancierd vanuit verschillende budgetten van zowel publieke als private partijen. De vorm van financiering is mede afhankelijk van de deelnemende partijen, in het gebied waar projecten worden uitgevoerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de regiocoördinatoren.

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)

Een belangrijke subsidieregeling voor de uitvoering van DAW projecten komt voort uit het Europese subsidieprogramma voor het bevorderen van een duurzame concurrerende landbouw en het versterken van de sociaal-economische ontwikkeling van plattelandsgebieden in Nederland. Dit plattelandsontwikkelingsprogramma loopt van 2014 tot 2020 (POP3). Via provinciale openstellingen worden gelden beschikbaar gesteld die voor DAW projecten kunnen worden ingezet. In 2018-2019 volgen nog nieuwe openstellingen.
 
Lees meer over  de regelgeving rond het Plattelandsontwikkelingsprogramma op de website van het Regiebureau POP en over de thema’s en inspirerende projecten binnen POP op de website van het Netwerk Platteland.
 

Back to top