Bodemteams

Wat zijn de Regionale Bodemteams  

Binnen de bodemteams werken verschillende bodemadviseurs, met elk een eigen expertise, samen om het bodemadvies op het boerenerf te versterken. De bodemteams zijn regionaal ingedeeld, met 9 actieve teams. Regionale Bodemteams zijn onderdeel van het DAW Kennisprogramma. 
 

Waarom is het opgericht? 

De oprichting van Regionale Bodemteams komt voort uit de behoefte om kwalitatief, onafhankelijk bodemadvies op toegankelijke wijze op het boerenerf te brengen. Doordat meerdere bodemadviseurs met verschillende expertises samenwerken, kun je een vraagstuk vanuit meerdere perspectieven benaderen. 
 

Voor agrarisch ondernemers

De bodem is een belangrijk productiemiddel. Daarom kunnen agrarische ondernemers advies aanvragen over bodemgerelateerde thema’s, waarbij het verbeteren van de bodem centraal staat. Denk aan vragen over bodemverdichting, achterblijvende gewasproductie of natte plekken in het perceel. Andere bodemgerelateerde vragen mogen ook gesteld worden. 
 
 

Voor bodemadviseurs 

Als adviseur kan het een flinke uitdaging zijn om op de hoogte te blijven van alle kennis en ontwikkelingen rondom de bodem. De Regionale Bodemteams komen graag in contact met bodemadviseurs die geïnteresseerd zijn in samenwerking.  
 
Aansluiting betekent voor bodemadviseurs o.a. een uitbreiding van het zakelijke netwerk, betere aansluiting met andere projecten en initiatieven in de eigen regio, uitleg over nieuwe (bodem)tools en een meer divers aanbod van excursies, trainingen en bijeenkomsten. 
 
Is het (individueel) adviseren van boeren en tuinders je werk? Heb je kennis van de bodem en wil je deze graag verder ontwikkelen? Wil je graag toegang tot een exclusief netwerk van bodemadviseurs? Bijna 110 adviseurs gingen je al voor. Meld je dan aan via deze link! 
 

De teams 

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Dirk Johan Feenstra (landelijk projectleider DAW) via: info@daw-bodem.nl
Elk Regionaal Bodemteam heeft een eigen begeleider. Wil jij in contact komen met het bodemteam uit jouw regio? Neem dan contact op met een van de onderstaande bodemteambegeleiders. 
 
 
 

Download hieronder de flyer

 

Over VKV 

Agrarisch Nederland kent een imposant kennislandschap met vele onderzoeksprogramma’s, praktijknetwerken, projecten, goede opleidingen en adviseurs. Binnen het DAW wil de pijler Versterkte Kennis Verspreiding (VKV) al deze kennis beter vindbaar en toepasbaar maken voor boeren en tuinders. Met als doel boeren en tuinders te helpen aan water- en bodemkennis waarmee zij hun bedrijf verder kunnen verduurzamen en voorbereiden op de toekomst. VKV richt zich op de thema’s Nutriënten, Duurzaam Bodembeheer en Klimaatadaptatie en Gewasbeschermingsmiddelen.
 

Relevante artikelen

 
Back to top