Landelijke bodemteamdag - bodemadviseurs

Ontwikkelingen bemesting in de praktijk: van demobedrijf tot stikstofkraker

Derde editie landelijke Bodemteamdag groot succes.

Eind juni verzamelden meer dan 60 bodemadviseurs zich in het Gelderse Niftrik voor de derde editie van de Landelijke Bodemteamdag, die geheel in het teken stond van bemesting en de ontwikkelingen in en uit de praktijk. André Hoogendijk, directeur bij BO akkerbouw, leidt het ochtendprogramma in goede banen en geeft een historische en actuele kijk op bemesting en bodembeheer. André merkt op: ‘Bemesting is een actueel en tegelijkertijd historisch onderwerp. We doen nu veel dingen die we vroeger al deden. De geschiedenis van de landbouw biedt veel lessen voor de toekomst.’

Verbinding door diversiteit

Bodembeheer is de basis van de bedrijfsvoering, daarover zijn bodemadviseurs het eens. Het is echter inspirerend om te horen dat er vanuit de praktijk meerdere wegen naar duurzaam bodembeheer leiden. Vier sprekers delen hun ervaringen tijdens het ochtendprogramma met de aanwezigen. Melkveehouder Edwin Sengers heeft een horecagelegenheid en is daarnaast DAW demobedrijf. Edwin vertelt: ‘In 2014 zijn we gestart met een theehuis met een groot terras waar we dagelijks gasten ontvangen. Door de vele gesprekken ben ik anders naar mijn bedrijf en bodem gaan kijken en is de invloed van mijn omgeving niet meer weg te denken in mijn bedrijfsvoering’. Jan Poppe, melkveehouder en ook DAW demobedrijf nabij Zwolle, kiest voor innovatie binnen zijn bedrijfsvoering en heeft enige tijd geleden geïnvesteerd in een stikstofkraker. ’Door de stikstofkraker kunnen we de mest op eigen land afzetten en beter benutten’.

Akkerbouwer Wim Stegeman benadert de bodem en bemesting vanuit een ecologisch perspectief en wil de bodem nog meer in zijn ‘oude kracht’ zetten door de grond niet te keren: Wim vult aan, ‘Groenbemesting is hierbij een cruciaal onderdeel van mijn bedrijfsvoering, omdat het de bodemstructuur verbetert en de bodem weerbaarder maakt.’ Pieter van der Valk, melkveehouder en Agricycling, legt het belang uit van het creëren van waarde uit reststromen in de landbouw. Pieter: ‘Het huidige mestsysteem is output gedreven. Door te focussen op de input, kan de sector niet alleen groene reststromen effectief gebruiken en maatschappelijke uitdagingen aanpakken, maar ook economische voordelen bieden en de band tussen stad en platteland versterken!’

Achtergrond

De Landelijke Bodemteamdag is een initiatief van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Regionale Bodemteams vallen onder het DAW Kennisprogramma. Binnen het DAW werken boeren en tuinders aan voldoende en schoon water en een gezonde bodem.

Gerelateerde advies & subsidies