Gewasbescherming

Gewasbescherming

Kwaliteit van het oppervlaktewater

'We leven in een tijdperk waarbij we een breed pakket aan gewasbeschermingsmiddelen tot onze beschikking hebben. Willen we dit pakket behouden, dan zullen we met elkaar de handen uit de mouwen moeten steken om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren.'

Met een paar eenvoudige maatregelen kunnen we al de emissie van beschermingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater verminderen. Dat doen we bijvoorbeeld in het project Schoon Water Zeeland.

Groenbemester mechanisch onderwerken

Steeds meer boeren werken hun vanggewas mechanisch onder. Geen glyfosaat gebruiken, maar de groenbemester verkleinen en onderwerken zorgt ervoor dat het stikstof uit vanggewas optimaal benut kan worden door het hoofdgewas dat daarna geteeld wordt. Daarmee bespaar je kostbare meststoffen. Lees hier meer over het mechanisch onderwerken van je groenbemester.

Maatregelen

Maatregelen voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen:

In het filmpje ` Emissie ...Ook niet op het erf!´ is te zien hoe bij het reinigen van de veldspuit op het erf gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. Er wordt uitleg gegeven welke negatieve effecten gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater hebben. En natuurlijk worden verschillende (afvalwaterzuivering)systemen getoond om emissie naar het oppervlaktewater te voorkomen.

 

Perceelemissie tegengaan met 'Perceelemissie in de hand'

In het project 'Perceelemissie in de hand' nemen akkerbouwers op vrijwillige basis maatregelen om perceelemissie (afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater) tegen te gaan. Ze testen deze in de praktijk en delen de ervaringen met andere akkerbouwers. Ook worden bijeenkomsten op demovelden georganiseerd. Het doel van dit project is om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het oppervlakte water.

LTO Noord voert het project ‘Perceelemissie in de hand’ uit. In dit DAW-project nemen deelnemende akkerbouwers op vrijwillige basis maatregelen om perceelemissie (afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater) tegen te gaan. Ze testen deze in de praktijk en delen de ervaringen met andere akkerbouwers. Vanuit het project worden ook demobijeenkomsten georganiseerd.

Op de projectpagina op de website van LTO Noord vind je meer info over het projecten, en de resultaten. Voor dit laatste zijn factsheets opgesteld. De meest recent gepubliceerde factsheet betreft spuittechnieken.

Projectpagina op website LTO Noord: https://www.ltonoord.nl/belangenbehartiging/water-en-bodem-in-balans/perceelemissie-in-de-hand#over-dit-project.

Factsheet spuittechnieken: 3x (nieuwe) spuittechnieken in de akkerbouw (ltonoord.nl)

Projectkaart gewasbescherming

Doe snel mee!

Back to top