Gewasbescherming

Gewasbescherming

Kwaliteit van het oppervlaktewater

'We leven in een tijdperk waarbij we een breed pakket aan gewasbeschermingsmiddelen tot onze beschikking hebben. Willen we dit pakket behouden, dan zullen we met elkaar de handen uit de mouwen moeten steken om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren.'

Met een paar eenvoudige maatregelen kunnen we al de emissie van beschermingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater verminderen. Dat doen we bijvoorbeeld in het project Schoon Water Zeeland.

Maatregelen

Maatregelen voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen:

In het filmpje ` Emissie ...Ook niet op het erf!´ is te zien hoe bij het reinigen van de veldspuit op het erf gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. Er wordt uitleg gegeven welke negatieve effecten gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater hebben. En natuurlijk worden verschillende (afvalwaterzuivering)systemen getoond om emissie naar het oppervlaktewater te voorkomen.

 

Projectkaart gewasbescherming

Doe snel mee!

Back to top