Doe mee voor schoon en voldoende water

Sluit ook aan! U weet tenslotte het beste welke watervraagstukken er in uw gebied spelen.

Projecten

Bekijk de projecten die uw collega's of buren al met ons aan het uitvoeren zijn en de mogelijkheden om deel te nemen op de kaart Heeft u zelf een idee voor een project? Of een vraag? Neem dan
contact op met de portefeuillehouders Water van uw afdelingsbestuur. Zij bespreken met u het idee en kunnen u verder op weg helpen. Hij/zij zal vervolgens contact leggen met de regiocoördinator van DAW. Samen kunt u dan de stappen zetten om uw initiatief te realiseren.

Leer van de ervaringen van anderen

Op deze website vertellen agrariërs over hun ervaringen. Wat werkt wel en wat werkt niet? De verhalen van voorlopers, maar ook van heel gewone agrariërs, delen we ook op Facebook en Twitter. Volg ze!

Inspireer elkaar

De Waterkaravaanbus rijdt door het hele land. Met die bus bezoek je agrarische bedrijven en instellingen die actief zijn binnen DAW. In de bus is plaats voor 50 personen. Bekijk de bus!
 

Back to top