Grondwaterbescherming

Grondwaterbescherming

Waterwijs Boeren

Nederland voldoet nog niet aan de Europese richtlijn voor het terugdringen van nitraatuitspoeling. Daar moeten we dus iets aan doen.

Die richtlijn zegt dat het nitraatgehalte van grondwater of zoet oppervlaktewater niet hoger mag zijn dan 50 mg nitraat per liter. Dit is vastgelegd in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Het gaat niet om de richtlijn. De belangrijkste reden om nitraatuitspoeling te beperken is dat we daarmee de kwaliteit van ons drinkwater goed houden.

 

Boeren nemen hun verantwoordelijkheid en gaan er actief mee aan de slag.

In Gelderland is hiervoor een aparte bestuursovereenkomst gesloten en zijn er drie gebieden aangewezen waar de nitraatuitspoeling teruggebracht moet worden.

We voeren met ondernemers in deze gebieden keukentafelgesprekken en maken samen met hen maatwerkplannen. Wat is er mogelijk? Welke maatregelen wil de boer zelf nemen? Dat doen we onder de titel Waterwijs Boeren.

 

Maatregelen

Maatregelen die je zelf kunt toepassen om het grondwater te beschermen:

Projectkaart grondwaterbescherming

Doe snel mee!

Back to top