Boeren voor drinkwater

Schoner water en een beter bedrijfsresultaat

Boeren voor Drinkwater is in 2011 opgestart voor agrarische ondernemers die werken in meest kwetsbare waterwingebieden van Overijssel op initiatief van de provincie Overijssel in samenwerking met LTO Noord en waterwinbedrijf Vitens. Om schoon drinkwater ook in de toekomst veilig te stellen, moet de grondwaterkwaliteit in waterwingebieden verbeteren. Deelnemers aan Boeren voor Drinkwater nemen daarom verschillende maatregelen om uitspoeling van nitraat en resten van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

Win-win situatie

Boeren voor Drinkwater richt zich op agrariërs die werken in de meest kwetsbare waterwingebieden van Overijssel, namelijk: Archemerberg, Wierden, Hoge Hexel, Espelose Broek en Herikerberg-Goor. Met het project streven de deelnemers naar vermindering van uitspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen en tegelijk aan een beter economisch bedrijfsresultaat. De agrariërs krijgen advies van agrarisch en economisch adviseurs over maatregelen die bijdragen aan beide doelen. De maatregelen worden vastgelegd in een bedrijfsactieplan per deelnemer, de acties moeten zich op termijn zelf uitbetalen.

Individuele begeleiding en groepsbijeenkomsten

Van elkaars ervaringen kun je leren, daarom biedt Boeren voor Drinkwater naast individuele begeleiding door experts ook groepsbijeenkomsten. Het project sluit zich hiervoor aan bij het DAW-project Vruchtbare Kringloop Overijssel.

Meer informatie

Boeren voor Drinkwater is in 2011 gestart en loopt nog tot in ieder geval 2020. Kijk voor meer informatie en de resultaten van het project op de website www.boerenvoordrinkwater.nl of neem direct contact op via e-mail.

 

 

Projecten in andere provincies

Meer informatie over projecten in grondwaterbeschermingsgebieden in andere provincies:

Waterwijs Boeren (Gelderland)

BodemUp (Brabant)

Grondwaterbeschermingsgebieden in Drenthe

Duurzaam Schoon Grondwater

Back to top