Duurzaam Schoon Grondwater (DSG)

Duurzaam Schoon Grondwater (DSG)

Minder nitraat in drinkwater

Schoon drinkwater, gewonnen onder landbouwgronden in het Limburgse Heuvelland. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het Limburgse drinkwaterbedrijf WML stimuleert agrariërs om anders te werken zodat stikstof en gewasbeschermingsmiddelen minder uitspoelen. Hierdoor hoeft WML geen dure zuiveringsinstallaties te bouwen om deze stoffen uit het drinkwater te filteren.

Zo′n tachtig boeren en tuinders in grondwaterbeschermingsgebieden krijgen vrijwillig en kosteloos advies op maat van onafhankelijke bedrijfsadviseurs. Het gaat dan om een bemestingsplan aan het begin van het jaar, maar ook over diervoeding, graslandvernieuwing en gewasbeschermingsmiddelen. Voorop staat altijd: wat kunt u doen om te bereiken wat u wilt en tegelijkertijd het risico op belasting van het grondwater te minimaliseren?

Naast individueel advies, zet WML praktijknetwerken op waarin boeren en tuinders praktische kennis uit kunnen wisselen. Verder worden er in het veld demonstraties van bestaande en nieuwe technieken georganiseerd voor alle Limburgse landbouwbedrijven. De laatste jaren waren onder andere netwerken actief op het gebied van rijenbemesting met behulp van GPS, mechanische onkruidbestrijding en gebruik van Bokashi in de akkerbouw. In het netwerk over mechanische onkruidbestrijding stelde WML een machine ter beschikking om wortelonkruiden te kunnen verwijderen. Ook hebben WML en Van Gansewinkel samen boeren gestimuleerd om gewasbeschermingsmiddelen in te leveren die niet meer zijn toegestaan.

Duurzaam Schoon Grondwater (DSG)
Contactpersoon:
Frans Vaessen
WML
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Löss
Waterschapsgebied:
Waterschap Limburg
Looptijd:
sinds 2007 en loopt (in ieder geval) t/m 2022
Provincie:
Limburg
Initiatief van:
WML Limburgs drinkwater
Betrokken partijen:
agrariërs in grondwaterbeschermingsgebieden

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top