Waterwijs Boeren

Waterwijs Boeren: gezonde bodem en betere waterkwaliteit

Waterwijs Boeren is een driejarig project van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer waarbij agrariërs werken aan een gezonde bodem, betere waterkwaliteit en minder nitraatuitspoeling in grondwaterbeschermingsgebied.
In Gelderland zijn vier grondwaterbeschermingsgebieden aangewezen, namelijk Haarlo, Olden Eibergen, ’t Klooster en Dinxperlo. Hier wordt drinkwater gewonnen door Vitens, waardoor boeren extra alert zijn op nitraatuitspoeling en hun meststoffen zo efficiënt mogelijk willen benutten. Daardoor blijft ons drinkwater, nu en in de toekomst, van goede kwaliteit!

Nitraatuitspoeling verminderen voor goed drinkwater

Het perceel staat centraal bij Waterwijs Boeren. Door antwoord te geven op vragen als ‘wat wordt geteeld op het perceel, wat heeft het nodig aan meststoffen, wat kan mogelijk anders in bemesting en grondgebruik’ beslist de agrariër zelf op welke manier hij wil werken aan een gezondere bodem, betere waterkwaliteit en minder nitraatuitspoeling op zijn percelen. De deelnemer wordt hierbij ondersteund door experts en adviseurs.

Demonstraties uitvoeren bij de deelnemers

Om meer kennis en ervaring op te doen met goed bodem- en waterbeheer worden samen met de deelnemers pilots gehouden op hun eigen bedrijf. Denk aan demo’s zoals water bij de mest, druppelirrigatie en het gebruik van zeoliet om meststoffen efficiënter te benutten en uitspoeling te verminderen. Door studiebijeenkomsten en excursies te houden wisselen de deelnemers de opgedane kennis uit met collega-boeren.

Contact voor meer informatie

Het project Waterwijs Boeren loopt t/m 2021. Wil je meer informatie over (deelnemen aan) de demonstratieprojecten van Waterwijs Boeren neem dan via mail of telefonisch contact op met:

Dinxperlo, ’t Klooster: Rob Huinink, tel. 06-13807901
Haarlo, Olden Eibergen: Henk Leever, tel. 06-51314562

Contactpersoon Akkerbouw: Gerard Meuffels, tel. 06-16160552
Rick Willemsen, tel. 06-21909504

Wil je meer informatie over het project Waterwijs Boeren, neem dan contact op met:
Haarlo, Olden Eibergen: Projectleider Hennie Mones, tel. 06-23074765
Dinxperlo, 't Klooster: Projectleider Miriam van Meeteren, tel. 06-26544126
Kennisdeling: Projectleider Michaela van Leeuwen, tel. 06-51259725.

Of ga naar de website van Waterwijs Boeren.

Demonstratieprojecten

Binnen Waterwijs Boeren voeren we samen met de deelnemers diverse demonstratieprojecten uit. Deze zijn door de deelnemers zelf geïnitieerd.
Het overzicht:

  • Gebruik van druppelirrigatie in de teelt van herfstprei
  • Gebruik compost voor een betere bodemstructuur en bodemweerbaarheid
  • Effect van Zeoliet op perceel winterprei
  • Stikstofmeting per perceel
  • Grondbewerking in relatie tot nutriënten en waterconservering
  • Diverse vormen van druppelirrigatie in mais monitoren
  • Water bij de mest
  • Gebruik van mestzak

Drie demonstratieprojecten staan hieronder nader toegelicht:

Druppelirrigatie

Druppelirrigatie is een van de demonstratieprojecten die op initiatief van de deelnemers zelf wordt uitgeprobeerd. Wat voor effect heeft druppelirrigatie op prei? Is druppelirrigatie in mais effectief en hoe pakt het financieel uit?
Lees meer over de demonstratieprojecten druppelirrigatie die worden gefinancierd vanuit Waterwijs Boeren.

Hier vind je de flyer met Gelderse maatregelen.

Extra Mestopslag

Voor sommige deelnemers aan Waterwijs Boeren is mestopslag een acuut probleem. Ze rijden daarom in augustus nog mest uit om de opslag voor de winter leeg te hebben, ondanks dat de bodem het niet meer kan gebruiken en het risico op nitraatuitspoeling groot is. Via Waterwijs Boeren kunnen boeren een mestzak aanvragen waar ze gedurende de winter de mest opslaan. Lees meer over het demonstratieproject Extra Mestopslag.

Water bij de mest

Water bij de mest is een van de maatregelen om stikstofuitspoeling te verminderen. Door het water kan de plant nutriënten makkelijker opnemen, wat resulteert in een hogere stikstof efficiëntie.  In het demonstratieproject bekijken we bij verschillende deelnemers die water aan mest toevoegen wat de effecten zijn. Is er meer opbrengst? Lees meer over het demonstratieproject Water bij de Mest.

Projecten in andere provincies

Meer informatie over projecten in grondwaterbeschermingsgebieden in andere provincies:

Bodem-Up (Noord-Brabant)

Boeren voor Drinkwater (Overijssel)

Grondwaterbeschermingsgebieden in Drenthe

Duurzaam schoon grondwater (Limburg)

Downloads

Back to top