Goede waterkwaliteit: met juiste waterbeschikbaarheid de bodem comfortabel houden

Voldoende water is belangrijk voor de bedrijfsvoering van boeren en tuinders, tegelijkertijd is schoon (drink)water belangrijk voor ons allemaal. Binnen het DAW-project Waterwijs Boeren leren agrariërs op een praktische manier hoe we waterkwantiteit- en kwaliteit, maar ook de bedrijfsvoering op het boerenbedrijf kunnen verbeteren. Onder meer door innovatie op te zoeken door inzet van druppelirrigatie. Dit is een vorm van efficiënt beregenen en heeft naar verwachting een positief effect op het gebruik van nutriënten, de opbrengst en kwaliteit van gewas. Het is belangrijk dat boeren en tuinders hierin zélf praktijkervaring en kennis opdoen.
 
Tegelijkertijd is er veel animo onder agrariërs om water langer vast te houden, bijvoorbeeld door het plaatsen van droogtestuwen. Gebiedspartners LTO Noord, provincie Gelderland, Vitens en het waterschap Rijn en IJssel ondersteunen deze initiatieven van harte. In dit boekje wordt aandacht gegeven aan de opgedane kennis en ervaring met druppelirrigatie. 

Lees het boekje over druppelirrigatie hier!

 

Back to top