Leren van proefvelden De Marke tijdens Waterwijs Boeren bijeenkomst

Op de vraag wie van de boeren iets anders teelt dan gras en mais, gingen meerdere handen de lucht in, tijdens de Waterwijs Boeren-bijeenkomst op Agro-innovatiecentrum De Marke. Dat de ervaring en kennis op het gebied van onder andere droogtebestendigere gewassen ruimschoots aanwezig was, bleek wel tijdens de rondgang over de proefvelden.

Ruim dertig deelnemers aan het project Waterwijs Boeren van de grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Haarlo Olden Eibergen en Dinxperlo kwamen 14 juli naar De Marke om een ronde over de proefvelden te maken en de resultaten van drie jaar Waterwijs Boeren te delen. In het project werken Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Waterbedrijf Vitens en LTO Noord samen met agrariërs om de nitraatuitspoeling naar het oppervlakte- en grondwater te verminderen.

Klavers zijn dragers


Zwier van der Vegte en Henry Mentink van De Marke verzorgden in twee groepen een rondleiding over de demopercelen. De veldjes met tien kruiden in monoteelt wekten volop de belangstelling. Vragen van de aanwezigen gingen met name over de voederwaarde, ds-opbrengsten en kennis over de verteringscoëfficiënt van de kruiden. Mentink stipte interessante feitjes aan, bijvoorbeeld dat met rolklaver methaan gereduceerd kan worden en dat cichorei aantoonbaar de gezondheid van de koeien verbetert doordat het worminfecties vermindert. En smalle weegbree heeft een positief effect op de stikstofbenutting in zowel de bodem als de koe.

De algehele conclusie was dat klavers de dragers zijn van kruidenrijk grasland. ‘Rode en witte klaver zorgen voor de stikstofinput, zodat bespaard kan worden op bemesting’, merkte een deelnemer uit  Dinxperlo op. Mentink bevestigde dat. Hij wijst naar een veldje met rode klaver dat volop bloeit en prachtig donkergroen oogt. ‘En dat met een eenmalige bemesting met 50 kg stikstof.’

 

Robotschoffel in mais


Belangstelling was er ook voor de Naïo OZ robot, waarmee op De Marke sinds kort geëxperimenteerd wordt als schoffelmachine in mais. De inzet is dat met de autonome robot mais geteeld kan worden zonder chemie. De robot maakte tijdens de rondleiding keurige schoffelrondes tussen de maispercelen. Het verminderen van het gebruik van chemie kwam ook aan de orde bij het demoveld met mais met stokbonen, waarbij onkruiddruk een aandachtspunt is.

Meer informatie 

In het project Waterwijs Boeren Gelderland gaan Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Waterbedrijf Vitens en LTO Noord samen met agrariërs in de grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen de uitdaging aan om de nitraatuitspoeling naar het oppervlakte- en grondwater te verminderen. Lees verder over dit project in grondwaterbeschermingsgebied en de fysieke bijeenkomst die in juli gehouden werd op de website. 

Back to top