Video: Druppelirrigatie in de aardappelteelt

In het project Waterwijs Boeren voert deelnemer Bert Sloetjes een demo uit met druppelirrigatie in de aardappelteelt. Medio mei werden de druppelslangen in de grond gelegd. De akkerbouwer uit Halle is vooral benieuwd naar de opbrengst door de druppelirrigatie: is die substantieel hoger dan bij enkel beregenen? Waterwijs Boeren volgde de demo.

Bij druppelirrigatie komt door de druppelslangen het vocht direct bij de wortel waardoor het vocht beter wordt benut. Dat komt ten goede aan de gewasopbrengst. Doordat water gedoseerd wordt toegepast ontstaat minder uitspoeling waardoor er naast water ook minder nutriënten zoals stikstof verloren gaan. Volgens Bert is het een voordeel dat de rug met de aardappelplant continu vochtig blijft en dat je niet zoals bij beregening met de haspel koud grondwater (en met in dit gebied ook nog eens ijzerhoudend grondwater) over warme gewassen hoeft te spuiten. Robin Walvoort weet uit een proef bij De Marke dat per millimeter vocht 25 tot 30 procent meer biomassa werd geproduceerd. Wel is er het nadeel van het extra werk, volgens ondernemer Bert

Minder uitspoeling

Bekijk hieronder de video met akkerbouwer Bert Sloetjes en begeleider Robin Walvoort (De Marke). Die laatste legt ook uit hoe deze demonstratie bijdraagt aan minder uitspoeling.

Gerelateerde maatregelen