‘Plan B’ bij natte percelen

Het bijzonder natte najaar van 2023 heeft zijn sporen nagelaten - met gevolgen voor de bodembewerking. Het weer teeltbaar maken van een perceel voor het nieuwe seizoen vraagt om een eigen aanpak, want de verschillen tussen percelen zijn groot. Waar het ene perceel bijvoorbeeld begroeid is met een groenbemester, heeft een ander perceel te maken gehad met wateroverlast en oogstschade.

Tijdens de velddemo afgelopen februari bespraken Christoffel den Herder van Ceres Horti Advice en Albert Jan Olijve van Van Tafel Naar Kavel diverse bodembewerkingsstrategieën (‘Plan B’) bij natte omstandigheden. Tijdens de praktisch ingestoken demo werden op het bedrijf van Laurens Persoon in Uithuizen verschillende perceelsituaties bekeken.

Alternatieve grondbewerkingskeuzes

Christoffel den Herder nam zijn toehoorders mee in een presentatie over alternatieve grondbewerkingskeuzes, waarbij hij de volgende drie situaties als uitgangspunt nam:

  • Situatie 1: kapotgereden percelen. Ga als het even kan pas aan de slag als de grond goed droog is. Met een oostenwind kan dat snel gaan.
  • Situatie 2: groenbemesters na de oogst. Het advies is om met niet-kerende grondbewerking (NKG) aan de slag te gaan. Is ploegen noodzakelijk, dan daarna weer NKG toepassen.
  • Situatie 3: waterplekken. De eerste optie is om de waterplekken te laten drogen, maar het water kan ook afgevoerd worden door greppels aan te leggen. Om de natte plekken heen kunnen de gebruikelijke bewerkingen wél worden uitgevoerd.

Onmisbare details bij grondbewerking

Als algemene tip gaf Christoffel mee dat het bij bewerkingen van belang is om te letten op de details, zoals afstelling van de machines, timing en de toestand van de bodem (mineralisatie, bodembiologie, structuurschade, etc.).

Vervolgens werd onder leiding van Albert Jan Olijve van een aantal percelen aan de hand van profielkuilen de bodem beoordeeld. Tijdens de demo was er volop gelegenheid om gezamenlijk de discussie aan te gaan over bodembewerkingsstrategieën en om vanuit de actualiteit vooruit te kijken op het groeiseizoen.

Velddemo’s met loonwerkers

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden in samenwerking met loonwerkers velddemo’s georganiseerd. Het doel van de demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van een gezonde bodem en nutriënten benutting. Meer weten? Klik hier!

Back to top