Hedwig Boerrigter gestart als kennismatcher Akkerbouw

Hedwig Boerrigter, kennismatcher Akkerbouw.

Begin juni is Hedwig Boerrigter als eerste kennismatcher gestart. Zij gaat deze functie voor de Akkerbouw invullen.

Vol plannen en energie staat Hedwig in de startblokken om er een succes van te maken. Met haar kennis, ervaring en achtergrond wil zij de verbindingen leggen die nodig zijn om de verschillende groepen akkerbouwers die met elkaar werken aan duurzamer ondernemen  verder te brengen. Hedwig vertelt vol enthousiasme wie zij is, wat zij gedaan heeft en welke plannen ze als kennismatcher Akkerbouw heeft: "Een bijdrage aan een leefbare planeet leveren, dat vind ik belangrijk. Dat blijkt al uit mijn studiekeuze. Ik heb Plantenveredeling aan de universiteit Wageningen gestudeerd en ben daarna in veel verschillende functies terecht gekomen. Zo heb ik bij verschillende bedrijven op het gebied van plantenveredeling gewerkt, ben ik projectadviseur en vakgroepleider Landbouw geweest bij SenterNovem, de voorloper RVOnl, en heb ik bij de provincie Flevoland en de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland gewerkt als programmaleider MKB & Innovatie. Daarna ben ik afdelingshoofd Economie en Samenleving bij de provincie geweest en programmanager Floriade 2022. in 2016 ben ik gestart als directeur bij Stichting Veldleeuwerik. Verbindingen tussen de juiste groepen mensen leggen, kennis en ideeën delen en dat allemaal rond het brede thema duurzaamheid, dat is de rode draad in mijn werkzame leven."

Vakmanschap van boeren aanspreken

Stichting Veldleeuwerik moest eind 2019 noodgedwongen stoppen. In de periode daarna voerde Hedwig veel gesprekken met mensen uit haar netwerk en zo kwam ze ook opnieuw in contact met Geert de Groot, programmamanager Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). "Het klikte direct", vertelt Hedwig. "De filosofie van het DAW spreekt mij ontzettend aan. Het feit dat boeren vanuit motivatie en vanuit hun vakmanschap werken aan schoner, voldoende water en een betere bodem is precies waar ik ook voor sta. Daarbij is vrijwilligheid belangrijk. Boeren zijn ontzettend vindingrijk en daar moeten we gebruik van maken. In plaats van meteen met wet- en regelgeving te komen, moeten overheden aangeven welke uitdagingen en normeringen er liggen en aan de boeren vragen hoe ze die zouden aanpakken. Dan motiveer je ondernemers om te vernieuwen en duurzamer te gaan ondernemen. Wat belangrijk is, is dat die uitdagingen helder, compact en niet onderling tegenstrijdig zijn. Het beleid moet integraal, zodat steeds wordt gekeken naar effecten op zowel voedselproductie, milieu, klimaat, biodiversiteit en het inkomen van boeren.”

Verbindingen leggen

Hoe ze de functie als kennismatcher Akkerbouw wil invullen? Daar is ze duidelijk over: zoveel mogelijk mensen en kennis met elkaar in contact brengen. "Er is zoveel kennis bij verschillende groepen boeren, bij stakeholders en bij kennisinstellingen”, zegt Hedwig vol overtuiging. "Het is belangrijk dat al die mensen met elkaar in contact komen, dat de kennis geïntegreerd wordt, verder gebracht en gedeeld wordt. Van Noord-Nederland naar Zuid-Nederland en vice versa. De groepen akkerbouwers die aan verduurzaming werken, heb ik goed op mijn netvlies vanuit mijn functie bij Veldleeuwerik. Wat er binnen DAW allemaal gebeurt weet ik niet precies. Ik start dus met een rondje langs de Regiocoördinatoren en het Supportteam en ga met hen verkennen wat zij aan middelen en infrastructuur kunnen gebruiken om effectiever interessante en actuele kennis op te doen en deze kennis te delen met stakeholders en de sector. Verder wil ik onderzoeken of we volgens het concept van Koeien en Kansen ook zoiets voor de Akkerbouw kunnen optuigen. En ik wil graag de mooie verhalen van boeren verder brengen. Die moeten en mogen verteld worden om anderen te inspireren. Genoeg te doen dus. Ik heb er ontzettend veel zin in en kijk uit naar alle ontmoetingen met de akkerbouwers en met de betrokkenen bij het DAW!" (foto: Daniëlle Gram)
 

Back to top