Jaarverslag 2019resultaten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

De kennis over goed bodembeheer onder de agrariërs groeit: steeds meer agrariërs werken via de projecten van het DAW aan schoon en voldoende zoetwater en doen meer kennis op over welke maatregelen effectief zijn voor hun omgeving én bedrijf. Zo werd in de projecten veel aandacht besteed aan het goed inzaaien van een vanggewas na mais, dat in 2019 verplicht werd gesteld om nitraatuitspoeling te
verminderen. 
 
Nieuwe initiatieven en projecten waren er in 2019 genoeg: dit jaar zijn maar liefst 68 nieuwe projecten opgestart. 2019 was het laatste formele openstellingsjaar van de Pop3-regeling. Dit maakt dat de groei van nieuwe projecten iets achterblijft ten opzichte van de twee voorgaande jaren.
 
Veel aandacht ging uit naar de 34 meest kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden. Via projecten als Waterwijs Boeren, Bodem UP en Boeren voor Drinkwater werken boeren aan het verminderen van de nitraatuitspoeling onder hun gewassen. Kennis en ervaringen delen is daarvan een belangrijk onderdeel.
 

Het jaarverslag

In het DAW jaarverslag van 2019 leest u onder andere meer over:

BijlageGrootte
daw_jaarverslag2020_lr.pdf1.67 MB
Back to top