Regio-coördinator Limburg Arend Jan Cuperus: aanjager en verbinder

Arend Jan Cuperus is regio-coordinator DAW in Limburg. In onderstaand bericht vertelt hij meer over zijn werk voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. 
 

Wat speelt momenteel in Limburg op het gebied van bodem en water?

“Op het moment ligt de focus op de grondwaterbeschermingsgebieden in Limburg, omdat we onder de norm van 50 mg nitraatuitspoeling per liter grondwater willen blijven. Veel projecten die ik als regiocoördinator initieer richten zich daarom nu op een efficiënte benutting van nutriënten en verminderen van uitspoeling. Denk aan het project Slim bemesten.”

 

Wat is jouw rol als regiocoördinator DAW?

“Agrarische ondernemers hebben zelf invloed op de kwaliteit van bodem en water, maar weten vaak niet goed hoe of denken grote concessies te moeten doen. Mijn doel is ondernemers via projecten tot andere inzichten te brengen, zodat ze alles uit hun bodem en bedrijf halen. Dat vind ik het mooiste wat er is! Denk aan het project Leve(n)de Bodem waardoor boeren en tuinders kennis opdoen over het verbeteren van de bodemkwaliteit. Als regiocoördinator ben ik aanjager van projecten en zoek ik continu verbinding met andere partners zoals waterschappen, waterwinbedrijven en provincies. 

 

Op welk project of resultaat binnen DAW ben je het meest trots?

“Ik vind het heel mooi hoe we mede dankzij het DAW het initiatief Duurzaam Schoon Grondwater verder brengen.  Deze vereniging bestaat al twintig jaar en draait om een goede relatie tussen waterwinbedrijf WML en de agrarische ondernemer in Limburg.  Er zitten veel enthousiaste boeren bij die graag werken aan het verlagen van uitspoeling en verminderen van gewasbeschermingsmiddelen, daarbij ondersteund door WML en nu ook DAW. Ik ben trots op die goede samenwerking en blij dat we dit voorbeeldproject hebben kunnen opschalen met de middelen van het DAW. Gezamenlijk hopen we nog veel mooie resultaten te halen.”

 

Back to top