Regiocoördinator Lydia Wijbenga: 'Werken aan begrip en verbinding is nodig'

'Hoe maken we het aantrekkelijk om met het DAW mee te doen?'

Regiocoördinator Lydia Wijbenga
Provincie: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland
Waterschap: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap Rijnland

Lydia, anderhalf jaar werk jij in de regio West provincie Utrecht en Noord-Holland (en Zuid-Holland dus ook) als regio-coördinator namens het DAW. Wat viel jou meteen op?

‘De water- en bodemopgave is groot, maar het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer heeft alles in huis om boeren en tuinders te helpen om daaraan te werken. Ik ben heel enthousiast over de middelen die het DAW in huis heeft om mij als regio-coördinator te helpen bij mijn werk. De Waterkaravaan heb ik als een parel in mijn broekzak voor de komende periode: als een vooruitstrevende ondernemer z’n bedrijfsaanpak wil tonen en partners en andere ondernemers kan inspireren is met elkaar op het bedrijf kijken zo’n goede manier.’

Hoe zie jij je rol als regiocoördinator?
‘Ik ben iets minder van de inhoud en meer van het proces. De opgave in regio West Utrecht en Noord-Holland is groot, maar wel helder. Ik zie het daarom vooral als mijn taak om partijen te verbinden die boeren en tuinders kunnen helpen bij het behalen van de opgave. Hoe maken we het aantrekkelijk voor boeren en tuinders om met ons mee te doen? Agrarische partners in het veld helpen het DAW daarmee.’
 
Op welke manier gebeurt dat?
‘Goed voorbeeld zijn de gesprekken die ik momenteel voer met Greenport Boskoop in Rijnland. Hun achterban is al innovatief en denkt vooruitstrevend. Ik bespreek de water- en bodemopgave met hen en hoe we elkaar kunnen helpen. Zij willen bijvoorbeeld data breder en beter inzetten om de opgave nog beter te kunnen begrijpen, dat sluit heel goed aan op de wens van het DAW wat betreft monitoring en zo elkaar scherp houden of we met de juiste dingen bezig zijn. Zo helpen we elkaar en werken we gezamenlijk aan goed en voldoende water, een gezonde bodem en toekomstgericht bedrijf.’
 
Waar ben je trots op en wil je echt even genoemd hebben?
‘De ondernemingszin- en lef van de boeren die wij in juni bezochten met de Klimaatkaravaan waarbij ook mensen van het ministerie van LNV aanwezig waren.  Deze melkveehouders weten de problemen waar ze tegen aan lopen om te zetten in een voordeel voor hun melkveebedrijf. Indrukwekkend om te zien en horen hoe maatregelen uitgevoerd worden en werken in de praktijk: een maatregel nemen is één, het kunnen uitvoeren een tweede. Trots dat we via de DAW-projecten daarbij ook kunnen helpen. En vooral dat we op deze manier aan wederzijds begrip werken tussen verschillende partijen. Dit soort dagen geven de kans om op een informele manier met elkaar ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Een verslag en film van deze interessante dag staat op de website van het DAW.’
 

Meer informatie

 

In contact komen met Lydia Wijbenga? Mail naar lydia.wijbenga@kadaster.nl of bel naar 06 11780424
Kijk voor de contactgegevens van de andere regiocoördinatoren op deze pagina.

Back to top