‘Boer voor de Toekomst is er voor iedereen die de komende 10 jaar boer wil blijven of worden’

VragenVuur: ‘Boer voor de Toekomst is er voor iedereen die de komende 10 jaar boer wil blijven of worden’

LTO Noord-projectleider Marieke van Leeuwen werkt met Pieter de Wolf van de WUR aan het project Boer van de Toekomst. Doel is boeren en tuinders te inspireren op de Boerderij van de Toekomst en vervolgens met ze in gesprek te gaan over kansen en uitdagingen in de agrarische sector. De Wolf: “Ik vind het minstens zo belangrijk dat wij praktische kennis en ervaringen van boeren doorgeven aan beleidsmakers.”
 
Marieke van Leeuwen (LTO Noord): “Om maar met de deur in huis te vallen: hoe zie jij de Boer van de Toekomst?”
 
Pieter de Wolf (projectleider Boerderij van de Toekomst namens de WUR): “De boeren van de toekomst zijn de belangrijkste doelgroep voor ons. Wie zij zijn? Iedereen die de komende 10 jaar en daarna boer wil blijven of worden. Die willen we via het project De Boer van de Toekomst inspireren voor de toekomst van hun eigen bedrijf.”
 
Marieke: “Proeflocatie Boerderij van de Toekomst in Lelystad is een initiatief van de WUR om te werken aan een zo duurzaam mogelijk boerenbedrijf. Jullie ontvangen al gasten, maar met dit project kunnen we jullie schat aan ervaring en kennis van bodem en kringlopen actiever delen met boeren en tuinders. Zie jij dat ook zo?”
 
Pieter de Wolf: “Klopt, binnen Boer aan het Roer ontwikkelen we activiteiten en werkvormen om boeren en tuinders actief na te laten denken over hun toekomst. We werken via dit project bijvoorbeeld aan een serious game zodat boeren voorafgaand aan de excursie al nadenken over hún boerderij van de toekomst. Zo beklijft informatie beter.”
 
Marieke: “Ik merk dat veel boeren en tuinders al nadenken over en werken aan een duurzamere manier van ondernemen. Recente rapporten rondom stikstof en de steeds meer merkbare klimaatverandering maken de urgentie voelbaar. Het spreekt mij aan dat we met dit project zoeken naar ‘wat kan’, in plaats van ‘wat niet mag’. De Boerderij van de Toekomst is een bron van inspiratie.”
 
Pieter: “Op onze proeflocatie in Lelystad vind je inspirerende voorbeelden van duurzaam bodembeheer, oplossingen voor verdichting, omgaan met te droog of te nat. Tegelijkertijd schuwen we ook politiek en maatschappelijk gevoelige thema’s niet, denk aan verminderen van gewasbeschermingsmiddelen. Juist met dit project moeten we ook zulke lastigere gesprekken voeren. En als boeren dan zeggen ‘Maar zonder dit middel kan het niet’, is het belangrijk dat door te geven aan beleidsmakers en bedrijven die alternatieve middelen en technologieën ontwikkelen.”
 
Marieke: “Het is voor ons een uitdaging om agrariërs die de proefboerderij bezocht hebben en waardevolle, soms kritische, input leveren betrokken te houden. Dan ontstaat een interessant kennisdelingsnetwerk waarmee we daadwerkelijk verandering van binnenuit stimuleren.”
 
Pieter: “Waardevol vind ik daarom de samenwerking binnen dit project met de jonge boeren van het NAJK, zij zijn immers de boeren van de toekomst. Ook het lijntje via jou Marieke met de netwerken van LTO Noord en de projecten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is heel fijn.”
 
Marieke: “Wij richten ons nadrukkelijk niet op het opstarten van nieuwe projecten, maar willen al bestaande initiatieven versterken met kennis vanuit Boerderij van de Toekomst. En daar worden we binnen het DAW blij van, merkte jij dat ook tijdens de eerste proefexcursie in juni met Kennismatchers, Regiocoördinatoren, Projectleiders en andere supportteamleden van het DAW?”
 
Pieter: “Jazeker, men dacht echt na over hóe ze goed het gesprek over toekomstbestendig boeren met agrarische ondernemers kunnen voeren. In het najaar mogen we dat echt doen, tijdens de eerste excursies binnen dit project voor boeren en tuinders. Naast kennis delen over de mogelijkheden op de Boerderij van de Toekomst, kijk ik ook uit naar de vragen en ideeën van ondernemers.”
 

Meer informatie

Het project Boer van de Toekomst maakt onderdeel uit van het programma Versterkte Kennisverspreiding Duurzaam Bodembeheer en Klimaatadaptatie, onderdeel van het DAW en gefinancierd door LNV. Houd voor activiteiten binnen het project Boer van de Toekomst de website agrarischwaterbeheer.nl in de gaten of informeer bij jouw regio-coördinator. Je kunt ook contact opnemen met speciaal DAW Boer-van-de-Toekomst-contactpersoon Mirjam Jebbink (06-50159658 mirjam.jebbink@kadaster.nl)
Back to top