Organisch (rest)materiaal als bodemverbeteraar

Agrarisch Natuur Vereniging De Ommer Marke onderzoekt sinds 2016 de praktische toepasbaarheid van bodemverbeteraars uit natuurlijke materialen. De bevindingen uit hun pilot ‘Organisch (rest)Materiaal als Bodemverbeteraar’ werden onlangs gedeeld met belangstellende DAW-boeren uit Gelderland tijdens een bijeenkomst in Lemelerveld. 

Proef met Bokashi

De gastheer van de bijeenkomst, ondernemer Bram Vos van melkveebedrijf Mts. De Vos werkt mee aan een proef met bokashi. Een gedeelte van zijn perceel is door Agrarisch Natuur Vereniging De Ommer Marke bemest met bokashi, een ander gedeelte niet. Voor Vos geldt door deze proef niet meer hoeveel bokashi kost, maar ‘dat mijn perceel door bokashi nu van meer waarde is’.

Behalve agrarische ondernemers en ANV De Ommer Marke zijn ook waterschappen, gemeenten en provincie betrokken bij de proef. Gezamenlijk wordt onderzocht hoe het mogelijk is om structureel plaatselijk organisch (rest)materiaal te gebruiken als bodemverbeteraar.

Maaisel als bodemverbeteraar

Van maaisel kun je een goede bodemverbeteraar maken, vertelt Anet Bovendeert (bioloog en werkzaam bij De Ommer Marke) aan de toehoorders. De vereniging is samenwerking met andere partners aan het composteren (bioterra) en fermenteren (bokashi). De eerste fase van dat project is in 2017 afgerond. Belangrijke conclusie: bodemprocessen kosten tijd. Maar ook: een bodemverbeteraar zoals bokashi maken is goedkoper dan vaak door bedrijven wordt gezegd.

Bodemverbeteraar op maat

Bovendeert:  “Maaisel  wordt nu nog gezien als een afvalproduct, maar hiermee kun je de bodemverbeteraar maken die je bodem nodig heeft. Het is daarnaast lokaal en goedkoop beschikbaar. Belangrijkste is dat door maaisel de organische stof (OS) in je bodem verhoogt.”

OS is goed voor de bodemvruchtbaarheid,- structuur en –leven. Op die manier draagt het bij aan het vochtvasthoudend vermogen in de bodem en het vasthouden van CO2 in de bodem.

De waterschappen zouden goede kwaliteit maaisel kunnen leveren, denkt Bovendeert. Belangrijk is dat er geen zwerfafval of chemische vervuiling in zit. Ook eigen maaisel kunnen agrariërs composteren, tot 600 kubieke meter en melden bij de gemeente is verplicht. “Meer onderzoek naar de ontwikkeling en effecten van maaisel blijft in ieder geval nodig. We kijken daarbij naar de bodem, gewasopbrengst en het effect op het grondwater, maar ook naar de kosten en levering.”

Lees meer over het onderzoek en de resultaten van ANV De Ommer Marke.

Gerelateerde demobedrijven