kraan schept berg compost in aanhanger slootmaaisel verwerken

Proef Pallandt Polder laat zien dat bokashi bodem vruchtbaarder maakt

Het gebruik van Bokashi doet de bodem rondom Proeftuin Van Pallandtpolder goed, blijkt uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut. De uitkomsten laten zien dat de bodem bij aanvang uitgeput was en dat het gebruik van de Bokashi een goed begin is om de bodem weer van leven te voorzien en vruchtbaarder te maken. ‘Insecten weten de Bokashi direct te vinden’, zag demoboer Remco tijdens het seizoen.

Twee jaar onderzoek

De afgelopen twee jaar werden door de boeren van Proeftuin Van Pallandtpolder samen met het Louis Bolk Instituut het gebruik, het effect op de bodem en de opbrengsten van Bokashi onderzocht. ‘Per jaar wordt veel gras op het eiland Goeree-Overflakkee gemaaid’, aldus de initiatiefnemers. ‘Maar wat doen we vervolgens met wat er overblijft, het bermmaaisel?’ Met die vraag kwamen provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, gemeente Goeree-Overflakkee en de boeren van de Van Pallandtpolder bij elkaar. Zij wilden graag experimenteren met Bokashi. Het waterschap leverde vervolgens 2.000 ton gemaaid gras. Het gras werd rechtstreeks geleverd en op hetzelfde terrein verwerkt tot Bokashi. Zo wordt het gras niet vuil  tijdens het transport.

Onmiddellijk verbetering

De boeren van de Van Pallandtpolder zien direct verbetering. ‘Als we Bokashi hebben uitgereden over het land zie je vrijwel meteen dat het bodemleven een impuls krijgt. Insecten weten de Bokashi en onderliggende bodem meteen te vinden. Ook akkervogels maken er graag gebruik van’, vertelt Remco Wesdorp, één van de deelnemende boeren. Ook de metingen van het Louis Bolk Instituut laten goede resultaten zien. De gesteldheid van de bodem, die uitgeput was, gaat mede door de Bokashi zichtbaar omhoog.

Vervolg

Mede dankzij financiële ondersteuning vanuit de Regio Deal Zuid Hollandse eilanden, gaat de Bokashi-pilot door. Het Louis Bolk instituut gaat verder onderzoek doen naar de effecten van het gebruik van Bokashi. De boeren zien kansen maar ook uitdagingen als het bijvoorbeeld gaat om financiering. ‘Uiteindelijk is deze manier van werken een mooie circulaire oplossing en sluiten we lokaal een kringloop met natuurlijke materialen. Het ideaalbeeld is dat we dit met elkaar permanent kunnen invoeren. Dit kan natuurlijk alleen als de resultaten van het vervolgonderzoek positief blijven en het ten goede komt aan de bodem en omgeving. Dan kunnen dergelijke projecten breder worden uitgevoerd, en gaan kosten omlaag’, licht Martijn Groenendijk van de Van Pallandtpolder.

Gerelateerde demobedrijven