Waterberging en bos is slimme energiebron

Retentiebekkenbos in waterschap Brabantse Delta. Foto: Ton van Korven

Door in retentiebekkens bomen aan te planten, krijgen de waterbergingen van waterschap Brabantse Delta een dubbele functie: niet alleen meer een opvangmogelijkheid voor overtollig water, maar ook een energiebron. De houtoogst wordt namelijk gebruikt in de biomassaketels van onder andere agrariërs.
De dubbelfunctie van de retentiebekkens is een initiatief van de Coöperatie Duurzame Energieketen De Baronie (CDEB) in samenwerking met het waterschap Brabantse Delta en wordt ondersteund door Stichting Probos en ZLTO. De partijen verwachten dat de vraag naar houtige biomassa de komende tijd toeneemt. Biomassa is een belangrijke hernieuwbare energiebron en wordt gezien als een vervanger van fossiele grond- en brandstoffen. Tegelijkertijd is er een tekort aan grond om bos aan te planten. Dit project lijkt een ideale oplossing.

Natte voeten

In twee retentiebekkens van waterschap Brabantse Delta (3 hectare) zijn voor een kleine tienduizend euro elzenbomen geplant. Elzen houden van natte voeten. De waterbergingen blijven namelijk gewoon hun functie behouden en zullen in tijden van wateroverlast overtollig water opvangen. “De bomen zullen door de wortels waarschijnlijk zelfs bijdragen aan het vochtvasthoudend vermogen van de bodem”, weet projectleider Ton van Korven van ZLTO.
Van Korven is erg blij met de nauwe samenwerking tussen agrariërs en het waterschap. “Agrariërs stellen hun tijd en materiaal zoals versnipperaars en oogstmachines beschikbaar voor dit project. In ruil daarvoor ontvangen ze de houtoogst van het omloopbos voor hun biomassaketels of als stalstrooisel.”
Het mes snijdt aan nog meer kanten, weet Van Korven. “Met het project werken we aan klimaatdoelen.” De zogeheten korte omloopbossen houden jaarlijks gemiddeld 60 ton CO2 per hectare vast. Daarnaast vermijdt men met biomassaproductie uitstoot van fossiele CO2.  “Ten slotte draagt het retentiebekkenbos bij aan de diversiteit van het landschap.”

Meer korte omloopbossen?

De pilot wordt na 7 jaar – na de eerst oogst van het elzenbos – geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie wordt gekeken hoe de samenwerking verder wordt voorgezet. Ondertussen krijgt Ton van Korven al vragen van andere gebieden om ook daar een retentiebekkenbos te realiseren. “Alleen in Brabant zijn al honderden hectares waterbergingen potentieel beschikbaar. Het zou mooi zijn voor zowel de landbouwsector, het klimaat en het landschap om ook in die bekkens een bos aan te leggen.”

Lees meer over het project 'Klimaatslim bos watererging Zundert'
Meer informatie? Neem contact op met projectleider Ton van Korven van ZLTO via ton.van.korven@zlto.nl
 

Back to top