Nitraat App wordt uitgelezen door boeren

Zelf waterkwaliteit meten met de Nitraat App

Met de Nitraat App van Deltares op jouw mobiel meet je eenvoudig en snel zelf nitraatuitspoeling in de sloot. Daarmee krijg je inzicht in de waterkwaliteit rondom jouw bedrijf.

Nitraatuitspoeling naar het oppervlakte- en grondwater is slecht voor de drinkwaterkwaliteit. Bovendien: hoe meer het gewas alle kostbare voedingsstoffen opneemt, hoe lager de kosten of mogelijke opbrengstderving. In de grondwaterbeschermingsgebieden werken we daarom aan het verminderen van nitraatgehalte in het grondwater naar 50 mg/per liter grondwater. We willen niet teveel nitraat uit (kunst)mest in het oppervlaktewater, want dat stimuleert algengroei met als resultaat een zuurstofloze en stinkende sloot.

Filmpje over gebruik Nitraat App

De Nitraat App is ontwikkeld door Deltares. Voor het uitvoeren van metingen heb je naast de app op een smartphone een nitraatstrip en referentiekaart nodig. Je doopt de nitraatstrip één seconde in een potje (sloot)water en legt deze op de referentiekaart. Na één minuut maak je een foto via de app en stelt de app automatisch het nitraatgehalte vast. Waterschap De Dommel heeft er een filmpje van gemaakt.

Delta Data Viewer

De app geeft inzicht in de waterkwaliteit van jouw sloot. Het is ook mogelijk om de meetresultaten te delen en vervolgens te vergelijken met andere sloten via de Delta Data Viewer. In de viewer kunnen per gebruikersgroep specifieke combinaties van achtergrondkaarten, meetinformatie en gebiedseigenschappen samengesteld worden. De technologie van de Nitraat App  is ook toe te passen op andere parameters waarvoor teststrips beschikbaar zijn, zoals ammonium, fosfaat, sulfaat, chloride en pH.

Meer informatie

Voor meer informatie over het gebruik van de Nitraat App kijk je op de website van Deltares.