Opening wasplaats veldspuit

Missie erfemissie in Hollandse Delta: voorkomen en terugdringen van erfafspoeling

Akkerbouwers gaan het liefst zo kosteneffectief met gewasbeschermingsmiddelen om. Het waterschap Hollandse Delta streeft naar zo min mogelijk emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Daarom zijn het waterschap en LTO Noord dit project gestart om erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen en terug te dringen.

Het hoofddoel van het project ‘missie erfemissie’ is het voorkomen en terugdringen van erfafspoeling van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater in met name de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt in de Hollandse Delta. Het project is een investeringsregeling en streeft er naar om 30 wasplaatsen en 6 uitgebreide installaties voor de landbouwspuit door agrarisch ondernemers in de Hollandse Delta.

Wasplaatsen voor landbouwspuiten

Als boer, tuinder, of teler kun je profiteren van dit project door toegang te krijgen tot subsidies en ondersteuning bij het opzetten van vul- en wasplaatsen voor landbouwspuiten. Dit helpt je om te voldoen aan de huidige en toekomstige milieuregels, en verbetert de duurzaamheid van je bedrijf. Door te investeren in een wasplaats voorkom je erfemissies en draag je bij aan een betere waterkwaliteit in de regio. Dit kan op lange termijn ook kosten besparen en je bedrijf toekomstbestendig maken.

Emissie van gewasbeschermingsmiddelen

Emissie van gewasbeschermingsmiddelen komt deels voort uit het gebruik van de landbouwspuit. Door de spuit niet langer op het erf of in het veld te vullen en te reinigen, maar op een speciaal daarvoor ingerichte plaats, wordt de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die in het oppervlaktewater terechtkomt drastisch verminderd. Dit voorkomt mogelijke boetes en verhoogt de milieuvriendelijkheid van je bedrijf. Het project biedt financiële ondersteuning voor de nodige investeringen, waardoor de drempel om maatregelen te nemen lager wordt.

Gerelateerde regiocoördinatoren