Aftrap Bodemteam Zuid-Holland

Aftrap Bodemteam Zuid-Holland een succes

Voor bodemteam met adviseurs uit Zuid-Holland en West-Utrecht is er een startbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst konden deze agrarische adviseurs zich direct aanmelden voor het regionale bodemteam. Het oprichten van Regionale Bodemteams is een initiatief van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). 

Met de regionale bodemteams wil het DAW het advies aan boeren en tuinders versterken door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Bij de aftrap met het bodemteam Zuid-Holland in Zegveld wisselden de bodemadviseurs en de sprekers op met elkaar van gedachten over het thema bodem.

Een van de enthousiaste kennismatchers van het DAW, Reinder Jan Wagevoort, opende de startbijeenkomst. De drie sprekers gingen in op de toekomst van de landbouwbodem, de Bodemteams en het nieuwe GLB.

De bodem als basis

De lector Duurzaam Bodembeheer aan de Aeres Hogeschool in Dronten, Gera van Os, nam het bodemteam in vogelvlucht mee langs ‘de kijk op de landbouwbodem’, vroeger en nu. Waar vroeger voornamelijk de nadruk lag op de productie van goedkoop en efficiënt voedsel, heeft de maatschappij in ‘samenwerking’ met de klimaatverandering, bodemdaling en verzilting, de ‘regels’ doen veranderen. Naast de noodzaak van goedkoop en efficiënt voedsel, is daar de aandacht voor bodem en water bijgekomen. De verschillende processen versterken elkaar en vragen om een integrale benadering. “Een integrale aanpak bereik je samen”, aldus de lector Duurzaam Bodembeheer, “De inzet van bodemteams, waarin kennis met elkaar wordt uitgewisseld, is dan ook noodzakelijk!” Door samen te sparren en kennis uit te wisselen, zorg je ervoor dat adviezen elkaar niet tegen gaan spreken.

GLB: oud versus nieuw

Het budget van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) gaat per 2023 omlaag en de eisen worden strenger. Aan de voorwaarden voor de basispremie worden de vergroeningsmaatregelen van het oude GLB toegevoegd. De vergroening wordt vervangen door ecoregelingen. Dat hierbij geen rekening wordt gehouden met de eerdergenoemde integrale aanpak kwam naar voren in de presentatie van Peter Meedendorp, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal. Op de maatregel ‘Bufferstroken langs het water’, vroeg een van de aanwezigen zichzelf hardop af waar het voedsel geteeld gaat worden op de plekken van die bufferstroken. En ook de eis ‘Vruchtwisseling op bouwland’ riep bij de aanwezigen de nodige vragen op, want: wat gebeurt er met de maïsteelt en het grasland van veehouders wat vaak blijvend grasland is? Volgens hen moet er bij het opstellen van de regels meer rekening worden gehouden met de afwentelingseffecten.

Noodzaak Bodemteams

Om tot een integrale aanpak te kunnen komen, is het noodzakelijk om verschillende denkwijzen eerst naast elkaar te leggen. Hier kunnen de Regionale Bodemteams vanuit het DAW een belangrijke bijdrage aan leveren. Op die manier kun je elkaar aanvullen en toewerken naar hetzelfde verhaal en bijbehorend advies.

Wil jij ook sterkere bodemadviezen geven? Sluit dan vrijblijvend aan bij een Bodemteam bij jou in de regio en verbreed je kennis!

Bekijk de pagina met een overzicht van de bodemteams

Gerelateerde advies & subsidies