land in Brabant

Carbon farming: Bodem is ‘key’ in klimaatverhaal

CO.-opslag in de bodem. De potentie is groot, evenals de bijdrage aan het behalen van klimaatdoelstellingen. Maar de bewustwording en de toepassing van de best beschikbare technieken kunnen nog een zet gebruiken. In het project `Carbon  Farming’  ging ZLTO met Zeeuwse boeren en tuinders aan de slag om dit potentieel beter te benutten.

Het doel van het project is de voedselketen te vergroenen door het opslaan van koolstof in landbouwbodems te stimuleren. Gedurende drie jaar gaan zeven partners uit Nederland, België, Duitsland en Noorwegen, waaronder ZLTO en Bionext, met dit thema aan de slag. Het vastleggen van koolstof in de bodem biedt veel voordelen, zoals een vruchtbaardere en gezondere bodem van goede kwaliteit, doordat voedingsstoffen en water beter worden vastgehouden.

Businessmodellen

Daarnaast wordt koolstof uit CO, opgeslagen dat anders terechtkomt in de atmosfeer en daarmee zorgt voor de temperatuurstijging op aarde. Binnen dit project worden businessmodellen voor koolstofvastlegging ontwikkeld, getest en gevalideerd voor ketenpartners en partijen buiten de keten om hun CO,-uitstoot te compenseren. Daarnaast mikken de projectpartners op meer bewustwording bij boeren en tuinders, afnemers en andere schakels in de keten over de potentie van koolstofvastlegging in landbouwbodems.

`Dat doen we onder meer door demonstraties van nieuwe technieken op het gebied van grondbewerking. Ook gaan we bij agrarische ondernemers langs om met hen te praten over koolstofopslag. Waar lopen ze tegenaan, welke technieken gebruiken ze of willen ze gaan gebruiken en wat hebben ze nodig om hier verbeteringen in aan te brengen?’

Geen belemmering

Er is nog veel onduidelijk over CO opslag, zoals de exacte cijfers van de hoeveelheid CO, in de bodem en welke bewerkingstechnieken of teeltmethoden het koolstofgehalte het meest verhogen. Projectleider Roel Clement ziet dat niet als belemmering. `Daar lopen nog onderzoeken naar waar we met het project `Carbon  Farming’  bij aansluiten. Op die manier kunnen we de opgedane kennis valideren. Maar we willen daar niet op wachten. Belangrijk is dat we gewoon aan de slag gaan met wat we nu wel al weten.’ Door de boeren en tuinders en andere lcetenpartners te laten zien op welke manier je koolstof kunt opslaan in de bodem en welke economische en ecologische voorbeelden dit biedt, is het waarschijnlijker dat deze technieken op grotere schaal worden toegepast.

Gerelateerde demobedrijven