Bodem in handen

Waarom melkveehouder Mark maatregelen uitprobeert

Proberen? Ja, waarom niet? Dat is vaak het antwoord dat de Brabantse melkveehouder Mark Goorden geeft wanneer een adviseur zoals BodemUP-coach Monique Oostvogels een suggestie doet. Zo legt hij nu al voor het tweede jaar op rij stro onder de graskuil. Om perssappen op te vangen, nutriënten zo goed mogelijk te benutten en uitspoeling te voorkomen.

Naast 35 melkkoeien, 30 stuks jongvee is op het agrarisch bedrijf van Mark Goorden een gastouderopvang gevestigd. Dat motiveert hem misschien wel extra om maatregelen te nemen die goed zijn voor zijn bedrijf én zijn omgeving. ‘Je doet het ook voor de toekomst, de volgende generatie’, zegt de agrarisch ondernemer.  ‘Mark wil gewoon altijd verbeteren’, zegt bodem- en watercoach bij BodemUP Monique Oostvogels. ‘Hij staat overal open voor’.

Peilgestuurde drainage

Tien jaar geleden maakte Mark Goorden de keus voor peilgestuurde drainage om uitspoeling naar de beek te verminderen. Het zorgt er tegelijkertijd voor dat het hogere land van Goorden ook vocht krijgt toegediend. ‘Water uit het gedraineerde land pomp ik naar het hogere land en vanuit daar infiltreer ik het terug de grond in. Daardoor komen er geen meststoffen of nutriënten in de beek, maar belandt alles in de bodem.’ Een van de beste beslissingen, vindt Goorden de peilgestuurde drainage. ‘Ik heb altijd water op mijn huiskavel, in heel droge jaren red je daarmee het land.’

Stro onder graskuil

Een ander blijvende aanpassing is de stro onder zijn graskuil. ‘Dat deed ik altijd al onder de maiskuil om perssappen op te vangen, dus ja, waarom niet ook onder de graskuil?’. Vorig jaar probeerde Goorden het voor het eerst met als spannendste moment of de koeien het stro wel wilden vreten. ‘Ja dus. Misschien door de lucht van de graskuil? Een win-win wat mij betreft, want naast een bijdrage aan het milieu heb ik ook direct structuur in het rantsoen.’ En had het niet goed uitgepakt? ‘Dan doe je het toch niet meer.’

Wat Goorden ook een geslaagde maatregel vindt zijn de bloemen en grassen die weer beginnen te groeien en bloeien op de graskuil. ‘Ik heb één keer een kruidenmengsel ingezaaid en nu zie je het ieder jaar weer opbloeien. De insecten profiteren ervan en wij genieten ervan. Het helpt onkruid van de kuil houden, dus hoef ik niet met gif te spuiten.’

Waar het Mark om gaat is dat hij blijft ondernemen. ‘En dan is het fijn dat een adviseur zoals Monique mij alert maakt op zaken, zoals nu over de verdichting op mijn land. Samen overleggen we hoe het anders kan.’

Verdichting tegengaan

Goorden koos dit jaar voor een andere loonwerker. Een loonwerker met kleinere machines en met meer oog voor bodemverdichting. ‘Bodem is belangrijk, maar mijn grasopbrengst wordt met het jaar minder. Ik denk dat de steeds grotere en zwaardere machines daar iets mee te maken hebben.’ Met de nieuwe loonwerker heeft hij al een gesprek gehad over zijn wensen. Ze zitten op één lijn. ‘Nu afwachten hoe hij het doet en of de bodem hierdoor verbeterd.’

BodemUP: inzicht en maatregelen

BodemUP is een project in Noord-Brabant voor alle agrarische ondernemers die uitspoeling willen voorkomen en nutriënten beter willen benutten. Kijk hier voor meer informatie over dit project.

Gerelateerde projecten