Jacco Hoogendam

‘Ik vind het belangrijk dat boeren vanaf het begin betrokken worden bij de planvorming en zet mij daar ook voor in. Omdat ik zelf een akkerbouwbedrijf in Noord-Holland heb, heb ik gevoel bij wat het effect van beleid of bepaalde maatregelen kan zijn op de bedrijfsvoering. Ik vind het boeiend om te werken in een veld met meerdere belangen. Het is de kunst om waar mogelijk iedereen er bij te houden en tegelijkertijd vaart te maken. Dit zijn vaardigheden die zeker van pas komen binnen de huidige fase van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, waarin we toewerken naar uitvoeringsprogramma’s en bestuurlijke overeenkomsten.’