Tjeerd Hoekstra

‘Samen met boeren ideeën uitwerken tot concrete projecten, dat is wat ik als DAW-regiocoördinator in Friesland doe. Door de dialoog tussen boeren en waterschap te faciliteren ontstaan vaak praktische ideeën. Aan ons de taak om deze ideeën uit te werken door de juiste mensen te verbinden, de financiering erbij te zoeken en het tot uitvoering te brengen met boeren. Ieder gebied kent zijn eigen opgaves en specifieke kenmerken. Door gericht te kijken naar het probleem per gebied en ons daarop te richten met de boeren uit het betreffende gebied, kunnen we op zoek naar een geschikte oplossing. Belangrijk daarbij is dat je de verschillende partijen met de neuzen dezelfde kant op krijgt, zodat er begrip is voor elkaars belangen.’