Trekker met mulchmachine

166 boeren en tuinders investeren in bodem– en waterkwaliteit

Het DAW-project ‘uitvoeringsstimulans ten behoeve van de bodem- en waterkwaliteit’ dat tot doel heeft om de bodem- en waterkwaliteit in Groningen te verbeteren, laat veelbelovende resultaten zien. In totaal hebben 166 boeren en tuinders geïnvesteerd in duurzame maatregelen die zijn samengevat in een factsheet door LTO Noord.

Gezamenlijk initiatief

Het project is een gezamenlijk initiatief van het waterschap Noorderzijlvest, provincie Groningen en LTO Noord. Voor boeren en tuinders is het investeren in maatregelen ter verbetering van de bodem- en waterkwaliteit kostbaar en niet direct winstgevend. Het project stimuleert en moedigt boeren en tuinders aan om te investeren in duurzame maatregelen door hen financieel te steunen.

Positieve resultaten

Tjeerd Hoekstra, projectleider bij LTO Noord, is positief over de resultaten van het project en zegt dat deze laten zien dat boeren en tuinders bereid zijn om flink te investeren in het toekomstbestendig maken van hun bedrijf. Het vinden van de nodige financiën kan echter een uitdaging zijn en dan bieden subsidies hierin een uitkomst en dragen bij aan de haalbaarheid.

160 duurzame maatregelen

De investeringen hebben geleid tot de realisatie van 160 duurzame maatregelen, waarbij de meeste interesse was in precisiebemesting. Daarna volgde de combinatie van een schoffel/onkruidwieder en een strokenfrees in combinatie met een zaaimachine. Ook is er door melkveehouders veel geïnvesteerd in de opvangvoorzieningen van perssappen. Een duidelijke samenvatting van deze maatregelen is beschikbaar in een factsheet van LTO Noord.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

De subsidieregeling ‘uitvoeringsstimulans ten behoeve van de bodem- en waterkwaliteit’ is onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Binnen het DAW wordt gewerkt aan de wateropgaven in agrarische gebieden. Dat doet het DAW onder andere door kennisdeling via projecten en samenwerking tussen waterschap en agrariërs te stimuleren.

Gerelateerde demobedrijven

Gerelateerde regiocoördinatoren