Doorzaaitechnieken grasland op rij

Meer opbrengst van jouw perceel met doorzaaitechnieken in grasland

Op een stralende nazomerdag verzamelden enkele boeren en leveranciers zich op de kleigrond van Middelsee in Leeuwarden. Bij de Dairy Campus is een velddemo georganiseerd voor boeren, waarin demonstraties werden gegeven van onder andere precisiebemesting en verschillende doorzaaitechnieken van (kruidenrijk) grasland. Aan de hand van deze velddemo’s kunnen agrariërs hun kennis verbreden wat betreft de mogelijkheden van verschillende landbouwmachines.

Jouke Oenema (onderzoeker bij Wageningen University & Research) en Jan Hibma (Loonbedrijf Westra) trappen de middag af met een presentatie over precisiebemesting in combinatie met het strooien van kunstmest. Zij onderzochten deze manier van werken binnen de PPS Met precisie naar meer biodiversiteit. Aan de hand van taakkaarten delen zij hun inzichten over verschillende bemestingsstrategieën. Op welke manier kom je tot taakkaarten, hoe zet je ze in en welke keuzes heb je daarbij? ‘Het correct inzetten van taakkaarten kan je wel een halve ton meer opbrengst opleveren’, stelt Oenema.

Slimme doorzaaitechnieken grasland

Nadat de bezoekers het perceel overstaken, vond een machinedemonstratie plaats van diverse doorzaaitechnieken in grasland. Naast het tonen van de machines benadrukten Henk Schilder en Bert Philipsen, onderzoekers bij Wageningen University & Research, het belang van het juiste zaaimoment. Tot slot wordt samen met Coen ter Berg gekeken naar wat het effect van doorzaaien en precisiebemesting is voor de bodem. ‘Wortels maken de bodem’, zegt Ter Berg stellig. Benieuwd naar de verschillende technieken van grasland doorzaaien en het belang hiervan? Bekijk onderstaande video!

Velddemo’s met akkerbouwers, melkveehouders en loonwerkers

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden landelijk veldbezoeken, velddemo’s en bijeenkomsten georganiseerd. Het doel hiervan is om kennis uit te delen op het gebied van een gezonde bodem en nutriënten benutting. Meer weten? Klik hier!

Andere velddemo’s zien? Vind ons YouTube-kanaal hier!

Gerelateerde demobedrijven