Arend Jan Cuperus

functie: 
Regiocoördinator
Provincie: 
Limburg
telefoonnummer: 
06- 51 49 02 78
e-mailadres: 
acuperus@arvalis.nl

 
 
 
 
‘Water is een bijzonder iets. Daarbinnen is het werken aan de bodem essentieel om de waterkwaliteit- en kwantiteit te verbeteren.'
 
'De bodem bestaat uit zoveel elementen en processen. Agrarische ondernemers ondersteunen om alles uit de bodem en het bedrijf te halen, vind ik het mooiste wat er is. Met financiering van de provincie Limburg zijn we bezig met het opzetten van waardenetwerken. Dit zijn kleine groepen ondernemers, die aan de slag gaan met een bepaald onderwerp. Eén daarvan is het waardenetwerk ‘Plantsapmetingen in de vollegrondsteelt’. In dit waardenetwerk gaan ondernemers de bodem in balans brengen door middel van een goede basisbemesting en gedurende het teeltseizoen de mineralenbemesting finetunen met behulp van plantsapmetingen.'
'Door deze waardenetwerken en projecten komen ondernemers tot andere inzichten. Die zowel goed zijn voor het bedrijf als de waterkwaliteit. Die omslag is mooi om te zien.’

Back to top