DAW Demobedrijf

Proeftuin Van Pallandtpolder

Proeftuin Van Pallandtpolder

NaamMartijn
BedrijfsnaamVan Pallandtpolder
WoonplaatsMiddelharnis (Zuid-Holland)
Werkt aanBiodiversiteit bevorderen, bodem verbeteren
DierenKoeien
ThemaBodembeheer
WaterschapHollandse Delta
GrondsoortKlei
Sector(Melk)veehouderij, Akkerbouw / Vollegrondsgroente
Neem contact op

De gemeente Goeree-Overflakkee stimuleert duurzame en innovatieve landbouw. In 2021 stelde de gemeente landbouwgrond in de Van Pallandtpolder ter beschikking als proeftuin. Voor Huibert, Remco en Martijn was dit de kans om te werken aan een nieuw concept. Bij dit concept, beter bekent als ‘Proeftuin Van Pallandtpolder’, staat natuurinclusieve landbouw in combinatie met kringlooplandbouw centraal.

Deze drie ondernemers hebben de ambitie neergezet om te laten zien hoe verschillende lokale ondernemers, onderwijs en de gemeente elkaar kunnen versterken.

Werken aan meerdere opgaven

De agrarische sector krijgt in toenemende mate te maken met opgaven. Denk aan het verminderen van stikstof, verbeteren van bodemkwaliteit, reduceren van gewasbeschermingsmiddelen en biodiversiteitsherstel. Daarnaast is er de maatschappelijke vraag naar multifunctioneel gebruik van het platteland, denk aan beleving, recreatie, landschapsverfraaiing en lokaal kopen.

Binnen de Proeftuin Van Pallandtpolder is ongeveer 12 procent van het areaal ingericht als natuurelement, aangevuld door gewasstroken van tussen de 30 en 39 meter. De proeftuin is inmiddels aangesloten op het wandel- en fietsroutenetwerk. Verder staan er op verschillende plekken langs de route informatieborden en insectenhotels om de beleving van de recreant te vergroten.

De verwachting van het extensievere beheer in de proeftuin is dat de bodemkwaliteit de komende jaren verbetert. Daarnaast wordt verwacht dat door middel van minimaal-kerende grondbewerking, de teelt van groenbemesters en de toediening van bokashi de bodemvruchtbaarheid een boost krijgt. Het verbeteren van de bodem is dan ook één van de uitgangspunten om gezonde gewassen te kunnen telen. Het Louis Bolk Instituut zal hiervoor de komende jaren onderzoek doen naar de bodemconditie en wat voor invloed dit extensievere beheer heeft op de kwaliteit.

Maatregelen

Een bezoek aan Proeftuin Van Pallandtpolder is zeker de moeite waard als je geïnteresseerd bent in een intensieve samenwerking tussen een melkveehouder en akkerbouwer binnen één bouwplan. Ook delen Huibert, Remco en Martijn graag hun ervaringen rondom de implementatie van functionele natuurelementen tussen gewassen.

De Proeftuin Van Pallandtpolder werkt aan:

  • Het reduceren van gewasbeschermingsmiddelen met behulp van beslissingsondersteunende systemen en de invloed van natuurlijke vijanden;
  • Een bouwplan waarbij de samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij centraal staat. Aan de basis hiervan ligt een 12-jarige vruchtwisseling.
  • Het verrijken van de grond, door de inzet van stikstofbindende gewassen in het bouwplan die tegelijkertijd een hoge voederwaarde hebben voor de melkveehouderij.
  • Eigen eiwitteelt voor de veehouderij, ter vervanging van geïmporteerd krachtvoer.
  • Het toepassen van bokashi;
  • Het streven naar een veerkrachtiger en duurzamer voedselsysteem, waarbij natuurlijke elementen een versterking zullen zijn voor de biodiversiteit;
  • Het verlagen van de stikstofinput, onder andere doormiddel van het telen van stikstofbindende gewassen, het verrijken van de grond en de kringloop tussen melkveehouderij en akkerbouw.