Feestelijke opening 'De Harken'

Datum: 14 dec, 2017
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Oosterhuisweg 3, 8423 TG Makkinga

Het gebied De Harken tussen Makkinga en Oosterwolde is opnieuw ingericht en klaar voor de toekomst! Het gebied kan meer water afvoeren en is nu beter beschermd tegen wateroverlast. Wetterskip Fryslân organiseert op donderdag 14 december in Makkinga een feestelijke opening van de officiële oplevering van het gebied. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

In het gebied De Harken zijn sloten verbreed en is er extra waterberging gecreëerd op terrein van Staatsbosbeheer en landbouwgrond. Het gebied is hiermee beter beschermd tegen wateroverlast in perioden van hevige regenval. Ook zijn er nieuwe stuwen, duikers en dammen aangebracht in dit gebied van circa 1800 hectare.

Project De Harken

Project De Harken is een mooi voorbeeld van een goede samenwerking. Agrariërs uit het gebied, Staatsbosbeheer, agrarische belangenorganisatie Ooststellingwerf (ABO), agrarisch gebiedscollectief Elan en Wetterskip Fryslân hebben met elkaar het gemeenschappelijke doel behaald.

Programma en aanmelden

Hieronder vindt u het programma. De middag start om 14.00 uur in Dorpshuis Makkinga (Oosterhuisweg 3, 8423 TG Makkinga)
14.00 uur            Ontvangst Dorpshuis Makkinga
14.10 uur            Welkomstwoord Martin de Boer, voorzitter werkgroep Harken
14.15 uur            Toespraak Marian Jager, dagelijks bestuurslid Wetterskip Fryslân
14.30 uur            Vertrek per bus door het gebied
15.15 uur            Officiële opleveringshandeling
16.00 uur            Afsluitend hapje en een drankje
16.30 uur            Einde programma
 
U kunt zich aanmelden bij Wetterskip Fryslan.

Back to top