Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Bedrijfswaterplan voor betere bodemvruchtbaarheid

Brabantse agrarërs die willen blijven beregenen, moeten een bedrijfswaterplan opstellen. Daarmee verbeter je de waterhuishouding en bodemvruchtbaarheid.

Het uitwerken en uitvoeren van het plan was niet van de ene op de andere dag geregeld. Maar melkveehouder Nico Neppelenbroek is enthousiast: 'Uiteindelijk houd ik het doel voor ogen en ga ik echt iets bereiken.'

Maatregelen

Adviessystemen om gerichter te kunnen handelen:

Op een melkveebedrijf zijn verschillende instrumenten voor het verbeteren van het mineralenmanagement toepasbaar. De KringloopWijzer brengt voor een specifiek bedrijf eenvoudig de mineralenkringlopen in beeld. Door het combineren van de ‘KringloopWijzer’ met de ‘Excretiewijzer’ en het opstellen van een ‘Bemestingplan’ krijgt de boer meer inzicht in de benutting van mineralen op zijn bedrijf. De Excretiewijzer (‘BEX’) is de basis van en geïntegreerd in de KringloopWijzer. Met enkele aanvullende vragen is de mineralenkringloop eenvoudig te maken.

Projectkaart bedrijfsvoering

Doe snel mee!

Back to top