Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Conferentie Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater

De kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Nederland moet beter. Daarom heeft de minister...

Start Bedrijvenproef Sturen met grondwater Spengen

Beschrijving

Drukdrains maken sturen met peil mogelijk

Drukdrains moeten in veenweidegebieden bodemdaling tegengaan, de draagkracht van percelen...

Project Schoon erf, schoon water

Schoon erf, Schoon Water: melkveehouders werken samen met het waterschap aan schoner...

Lees meer

Schoon erf, schone sloot

Schoon erf, schone sloot draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van oppervlaktewater...

Project Spaarwater

Spaarwater is een vernieuwende manier van omgaan met verzilting van agrarisch water door...

Koeien en kansen: Het bedrijfswaterplan deel 2 (video)

Koeien & Kansen deelnemer Wim van de Heijning in het Zeeuwse Hulst praat met het Waterschap...

Actieplan Bodem en Water Flevoland

In het Actieplan Bodem en water werken landbouw en overheid samen om te werken aan een...

ZLTO initiatiefprijzen 2015 - Telen op water

Beschrijving

Boeren en waterschappen maken werk van betere waterkwaliteit

Dertig projecten uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer klaar voor uitvoering...

Lees meer

Prijswinnaar boomkweker Marcel Michels Schoon Water prijs

Boomkweker Marcel Michels wint de Schoon Water prijs 2015 voor beste 1 minuut filmpje

Film "Aan de slag met de KringloopWijzer"

De KringloopWijzer: alle melkveehouders in Nederland gaan hier de komende jaren mee aan de slag...

Werk in het groen

Bestuurders en beleidsmedewerkers

Landgoederen en cultureel erfgoed

Agrarisch Waterbeheer agenda