Nieuws

Demoveld in Midlaren: Gras zaaien onder mais

Opnieuw een demoveld met gras zaaien onder mais in het kader van Grondig boeren voor Water in Drenthe. Op een perceel In Midlaren zijn op verschillende tijdstippen  verschillende grassen (Italiaans raai en Rietzwenkgras) onder mais gezaaid.

Notenteelt biedt volop kansen

De teelt van noten biedt goede mogelijkheden als extra tak op diverse agrarische bedrijven. In project Bufferstroken 2.0 onderzoeken boeren samen met waterschap Rijn & IJssel, Cropeye en Projecten LTO Noord de mogelijkheden van het inrichten van bufferstroken met notenbomen en -struiken.
 

Grondig Boeren voor Water Rol Precisielandbouw

Grondig Boeren voor Water   Rol Precisielandbouw

Kan precisielandbouw een rol spelen bij het tegengaan van nutriëntenuitspoeling op grasland

In het kader van Grondig Boeren voor Water in Drenthe was dat de vraag bij een pilotproject met deze naam de afgelopen maanden in Drenthe. In onderstaande de film (gemaakt door Bianca Domhof van Projecten LTO Noord tijdens dronevluchten en een veldbijeenkomst in september van dit jaar) geven Albert Jan Bos van DLV Advies, Christel Tijssen (loonwerker en lid van de Dronewerkers) en Gert-Jan Noij van Wageningen UR antwoord op deze vraag. 
 

Tweede openstelling subsidie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

De provincie Groningen stelt voor de tweede keer samen met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest subsidie beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en de kwantiteit van het oppervlaktewater in onze provincie. De activiteiten moeten bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en aan de internationale doelen, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Nitraatrichtlijn. Tevens wordt er bijgedragen aan het verminderen van de effecten van klimaatverandering, zoals een lange droogteperiode.

Uitnodiging: notenteelt iets voor u?

Notenteelt verbetert de bodem, produceert plantaardige eiwitten en kan een nieuw verdienmodel zijn. Notenteelt kan goed gecombineerd worden met uw bestaande bedrijfsmodel. Bijvoorbeeld als akkerrand, bufferstrook of volvelds. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden en wilt u meer weten over het starten met notenteelt, de teelt en de markt? Kom naar onze informatieavond!

Datum: donderdag 13 december 2018
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur

Locatie: Het Onderholt, Enzerinckweg 10, 7251 KA Vorden

BodemUP voor het peloton

Met het project `BodemUP' wil ZLTO het grote peloton bereiken als het gaat om het verbeteren van het bodembeheer. Te beginnen in de uitspoelingsgevoelige zandgronden in acht grondwaterbeschermingsgebieden.

Nominaties voor de Waterinnovatieprijs

De nominaties voor de Waterinnovatieprijs zijn onlangs bekendgemaakt. Onder de genomineerden zitten twee initiatieven uit de agrarische sector waarbij leden van ZLTO zijn betrokken. Het gaat om Cooperatie Glastuinbouw Nieuw Prinsenland in Dinteloord en een MaxiMi-pilot (Maximale Milieuprestatie met Minimale inspanning) in het gebied Westerbeek-Peelkanaal. In totaal zijn 124 inzendingen binnengekomen, waarvan er twaalf zijn genomineerd.

Sensoren houden waterkwaliteit in de gaten

In het gebied Westerbeek-Peelkanaal is begin deze maand op het melkveebedrijf van Jos Verstraten in Westerbeek het startsein gegeven voor een MaxiMi-pilot (Maximale Milieuprestatie met Minimale inspanning).

Deze pilot is erop gericht om met sensortechniek de relatie tussen agrarisch bodemgebruik en waterkwaliteit scherper in beeld te brengen. Dit moet ertoe leiden dat boeren in de toekomst over gegevens beschikken waardoor ze beter kunnen sturen op waterkwaliteit.

Waterkaravaan naar initiatiefrijke agrariërs

Op 11 oktober ging KRW-deelstroomgebied Rijn-west met de Waterkaravaan op pad. In het kader van de DAW-impuls bezochten mensen van waterschap, provincie, rijk en DAW/LTO enkele agrarische ondernemers in de bollenstreek en in de Krimpenerwaard. Inspirerende en gedreven mensen die hun bedrijfsvoering met een blik op de toekomst vergroenen.

Melkveehouder richt baggerdepot in als waterberging voor pieken

Foto: Nieuwe Oogst

Melkveehouder Harold Vlooswijk uit Papekop heeft een voormalig baggerdepot op zijn perceel ingericht als piekwaterberging. De verwachting is dat de berging een tot twee keer per tien jaar nodig is voor de duur van ongeveer een week.

Deze nieuwe 'blauwe dienst' is ontwikkeld in samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging Lange Ruige Weide en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), op initiatief van de boer zelf. Als de waterberging niet wordt ingezet, is de locatie in gebruik als grasland.

Back to top