Nieuws

Subsidie voor boeren in westelijk veenweidegebied

Boeren die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen in het westelijk veenweidegebied, kunnen subsidie krijgen via Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Er is 100.000 euro beschikbaar voor maatregelen die de bodemdaling in het veenweidegebied remmen. Voor waterkwaliteitsmaatregelen is een bedrag van 110.000 euro beschikbaar. Provincie Utrecht ondersteunt deze maatregelen met een extra bedrag van 100.000 euro.

Lees meer op de website van Nieuwe Oogst

Agrariërs in Overijssel aan de slag met verbeteren bodem en water

Agrariërs in Overijssel kunnen investeren in DAW-maatregelen, LTO Noord heeft van provincie Overijssel en waterschap WDOD en Rijn en IJssel subsidie ontvangen om deze maatregelen financieel te ondersteunen. In Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) projecten werken agrariërs aan schoon water en een betere bodem. LTO Noord bestuurder Henk Jolink is blij met deze mogelijkheid “Boeren zijn bewust dat er stappen gezet moeten én kunnen worden. We kunnen nu daadwerkelijk aan de slag.”
 

Boeren maken succes van DAW

Het succes van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) drijft op de betrokkenheid van boeren en tuinders bij de activiteiten van het DAW. ‘Daarom vinden we het heel belangrijk om naar de boeren toe te gaan, hun verhaal op te halen en dat door te vertellen’, zegt Titia Bouman van Projecten LTO Noord.
 

Subirrigatie als verzekering bij extreem weer

Foto: Nieuwe Oogst

Bijna 50 hectare huiskavel van de melkvee-houderij van de familie Ulen in Asten wordt nog dit jaar voorzien van subirrigatie, ofwel peilgestuurde drainage met wateraanvoer. Deze maatregel zorgt ervoor dat de ondernemers beter zijn voorbereid op lange periodes van droogte en bovenmatig natte omstandigheden.

Aa en Maas en DAW financieren stuwtjes in buitengebied

Het waterschap Aa en Maas besloot recent om flink in de buidel te tasten voor het plaatsen van knijp- en LOP-stuwtjes in het buitengebied. Peter van Dijk heeft zich daar als lid van het dagelijks bestuur hard voor gemaakt.

'Ik wist niet dat er zo veel bij kwam kijken'

Veldbezoek in Vessem - bodemkwaliteit

Directeur Generaal Agro en Natuur van LNV, Marjolijn Sonnema was één van de deelnemers afgelopen vrijdag aan het veldbezoek in het grondwaterbeschermingsgebied Vessem.

Dit is één van de gebieden waar we via het project Bodem UP en de Brabantse Versterking BUO werken aan de vermindering van de uitspoeling van nitraat naar grondwater. En dus het efficiënter aanwenden van deze mineralen door de plant. De aanpak is een samenwerking van ZLTO, Brabant Water en provincie Noord-Brabant.

Kavelruil in gemeente Waalre

Zeven van de tien actieve agrarische ondernemers in de gemeente Waalre hebben meegedaan aan de vrijwillige kavelruil Dommeldal De Hogt, die donderdag formeel werd afgerond bij de notaris. In totaal is 6o hectare goede landbouwgrond van eigenaar verwisseld.

Goed inzicht in uitspoeling middelen door gesloten watersysteem

Een kooi met samplers hangt 6 weken in het water bij de in- en uitlaat van landbouwgebied De Zeven Blokken.

Dankzij de twee gemalen in landbouwgebied De Zeven Blokken, vlakbij Smilde (provincie Drenthe) kan waterschap Noorderzijlvest akkerbouwers vrij nauwkeurig inzicht bieden in de uitspoeling van hun gewasbeschermingsmiddelen. “Wij hopen dat het project tot meer bewustwording en verbetering van de waterkwaliteit gaat leiden”, aldus Ibo Vaatstra van het waterschap.
 

Bodem APK Veenkoloniën van start!

Naar een betere bodem, van denken naar doen
Geïnteresseerde akkerbouwers en veehouders in de Veenkoloniën (zowel het Drentse als het Groninger deel) kunnen zich aanmelden voor Bodem APK Veenkoloniën. Deelnemers aan Bodem APK (Analyse, Planvorming en Kwaliteitsverbetering) krijgen aan de hand van een bodem- en waterplan meer inzicht in de bodem op hun bedrijf en inzicht in de maatregelen om de bodem te verbeteren! De afgelopen jaren was er een pilotproject met 30 deelnemers, nu is er ruimte voor meer deelnemers.
 

Boeren Delfstrahuizen duiken in veenbodem

Boeren rond Delfstrahuizen gingen vrijdagmiddag met adviseurs van Aequator het land van hun collega Peter Holkema in om meer te weten te komen over de bodem in het veenweidegebied. Het was het eerste veldbezoek in het project Bodem APK in het gebied. 

Back to top