Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Digitale mijlpaal voor Schoon Erf, Schoon Water

De belangstelling van boeren voor het project Schoon Erf, Schoon Water in Friesland is al een tijd erg groot. Nu is er de mijlpaal van het 1000ste account op de website van het project.
 
Wie een account aanmaakt op www.schoonerfschoonwater.fr maakt zijn belangstelling kenbaar en krijgt de mogelijk zich te orienteren op deelname aan het project. Inmiddels zijn er ook al zo'n 900 boeren die zich als actieve deelnemer hebben ingeschreven. De deadline voor aanmelding is al uitgesteld tot 15 oktober 2017.
 
Het project

Minder afspoeling door betere structuur

Adrie Bossers, foto Nieuwe Oogst

'Ik ben nu 33 jaar boer en ik heb de ambitie om mijn grond in een goede conditie over te dragen aan de volgende generatie. Maar ik ben daar niet heel optimistisch over.' Aan het woord is Adrie Bossers, akkerbouwer in het Brabantse Langeweg. Lees zijn hele verhaal op de website van Nieuwe Oogst.

'Maatwerk vereist om Brusselse eisen te halen'

Leo Joosten

Nederland moet in Brussel een plan op tafel leggen dat de komende vier jaar zorgt voor minder stikstof en fosfaat in grond- en oppervlaktewater. Daarvoor is maatwerk nodig. Lees het betoog van Leo Joosten, programmamanager zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn bij LTO Nederland, op de website van Nieuwe Oogst.

Brussel eist harde garanties over water

Bron: Nieuwe Oogst

Het grond- en oppervlaktewater in Nederland moet vanaf 2027 aan alle Europese eisen voldoen, oftewel in 'goede toestand' verkeren. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er actieprogramma's. Het vijfde programma Nitraatrichtlijn loopt tot eind dit jaar. Het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn loopt van 2018 tot en met 2021. De belangrijkste vragen worden hier beantwoord.

Jaap van Wenum geeft de Gouden Grondboor door

Jaap van Wenum

Akkerbouwers, vollegrondsgroentetelers en melkveehouders vertellen in de serie ‘Geef door die Gouden Grondboor’ over het belang van een gezonde bodem, een goede bodemstructuur en passende bemestingsnormen. Deze keer: Jaap van Wenum, akkerbouwer in Kootwijkerbroek (Gelderland) en voorzitter van de vakgroep Akkerbouw LTO Nederland.

Langer aanmelden voor 'Schoon erf, schoon water'

Het project Schoon erf, schoon water’ is populair. Daarom mogen Friese melkveehouders zich tot 15 oktober 2017 nog als deelnemer aanmelden. In eerste instantie was dit 1 april. In dit project dringen boeren erfafspoeling terug. En daarmee verbeteren ze de oppervlaktewaterkwaliteit.
 
Veel meer boeren

Deltaplan agrarisch Waterbeheer in Zuid-Holland

Er staan drie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer-projecten in de steigers in Zuid-Holland. Het gaat om DAW's Krimpenerwaard, Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en Westelijk Rijnland met Gouwe Wiericke. Projecten LTO Noord heeft voor de DAW's subsidie aangevraagd bij provincie Zuid-Holland namens de lokale uitvoerende partijen LTO Noord, de agrarische collectieven, de waterschappen en PPP Agro Advies. De DAW-projecten zijn gericht op het terugdringen van uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat uit de melkveehouderij en op het ecologisch functioneren van sloten.

Subsidie Kennisontwikkeling- en overdracht duurzaam functioneren van de toplaag Gelderland

Op 9 december 2014 is  het Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2015-2020 vastgesteld (MJPBO). Hierin is aangegeven, dat de provincie Gelderland een duurzaam gebruik van de bodem (onder meer) wil bereiken door kennisontwikkeling en kennisdelen.
 

Themasessie 5 april: mesttoediening per 2018

De huidige sleepvoet is per 2018 verboden op veen en klei. Maar wat is dan het alternatief? Op 5 april organiseert de Proeftuin Veenweiden – i.s.m. de Proeftuin Natura 2000 –een themasessie ‘mesttoediening voor loonwerkers en melkveehouders’.
De bijeenkomst zal plaatsvinden bij pilotboer Jaap Schep ( Zuidbroek 153, 2861 LL Bergambacht).
Het (voorlopige) programma is als volgt:

'Leve(n)de bodem': goede bodem, betere opbrengst

Leve(n)de bodem

Agrarische ondenemers zijn een belangrijke partner bij de zorg voor het behoud van de kwaliteit van onze bodems. Het grensoverschrijdend Interreg-project ‘Leve(n)de Bodem’ wil hen hierin optimaal ondersteunen, op basis van de bestaande kennis.

Bodemspecialisten uit Nederland en Vlaanderen willen de kennis over de bodem laten doorstromen naar bedrijven in de land- en tuinbouw. Ze gaan boeren in Nederland en België op diverse manieren oplossingen aanbieden. En dat moet leiden tot een beter organischestofgehalte en een gezondere nutriëntenmix in de bodem.

Pagina's