Ondertekening maatregelprogramma 'Duursaam Glashelder'

Dit programma is bedoeld om glastuinbouwbedrijven in de gebieden van waterschap Hunze en Aa's en Vechtstromen te ondersteunen bij het verminderen van emissies naar oppervlaktewater, grondwater en riool.
 
De samenwerkende partijen zijn: LTO Glaskracht, de beide waterschappen, de provincies Groningen en Drenthe en de belangrijkste glastuinbouw-gemeenten Emmen, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren.

Back to top