Aanpak Reiniging Kuubskisten

Agrariërs in het gebied van het waterschap Noorderzijlvest krijgen dit jaar nog ruimte om een oplossing te vinden voor het verwerken van het reinigingswater van kuubskisten. Wij versoepelen tijdelijk de handhaving en LTO Noord start een project om oplossingen te vinden, zo is dit voorjaar afgesproken.

Voorlichting
Kuubskisten uit de akkerbouw raken vervuild met ziektekiemen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen. Bij het schoonmaken ervan loopt het spoelwater vaak van het erf in de sloot en belast zo het oppervlaktewater. Vorig jaar hebben we aangekondigd hier strenger tegen op te treden. Vanwege de voortvarende projectaanpak, onder de paraplu van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), hebben agrariërs dit jaar een brief van ons gekregen over een tijdelijke versoepeling van de handhaving. Centraal in het project staat het geven van voorlichting over het reinigen van kuubskisten en demonstraties van technische systemen. Bovendien wordt het ontwikkelen van gesloten reinigingssystemen bevorderd. Dit jaar krijgen agrariërs die gecontroleerd worden persoonlijke voorlichting. Deelnemers aan het LTO-Noordproject krijgen dat in 2017 ook nog. Voor degenen die niet deelnemen aan het project
handhaven we vanaf 2017.

BijlageGrootte
boerderij_water_voorjaar_2016.pdf6.01 MB
Back to top