Blauwe diensten Noardlike Fryske Walden

In de Noordelijke Friese Wouden zijn kansrijke plannen uitgewerkt voor een watersysteembeheer dat zowel rekening houdt met het agrarisch gebruik, als met het beheer van natuur en landschap. Zo worden inrichting en beheer integraal afgestemd op vermindering van de verdroging. Met groen blauwe diensten kunnen natuuroevers en bufferstroken worden beheerd voor een betere waterkwaliteit.

Back to top