Certificering

Om voor een vergroeningsbetaling bovenop de basisbetaling in aanmerking te komen, zal de Europese Commissie aan boeren drie vergroeningseisen stellen. Deze betalingen komen na 2014 in de plaats van de huidige toeslagrechten. Het enige Europees erkende certificaat is dat van de biologische landbouw. Daarnaast zijn in Nederland 3 andere certificaten erkend. Dit zijn het certificaat van Stichting Veldleeuwerik, het equivalente akkerstrokenpakket inclusief vogelakker en het Biodiversiteit+ label (zie http://toekomstglb.nl/alle-vergroeningscertificaten-goedgekeurd/).
 
“Certificaten stimuleren, regels doden initiatief” “LTO is voorstander van certificering als dat meer mogelijkheden biedt voor bedrijfsspecifieke maatregelen”, vertelt Wiebren van Stralen van LTO NL. “Het is een minder strak jasje. Daarmee kun je mogelijkheden koppelen aan de keten of de markt.” Hij vindt dat certificering beter aansluit bij de innerlijke drive van de ondernemer om het goed of zelfs beter te doen. “Certificering stimuleert initiatief, terwijl regels initiatieven doden. Regels passen meer bij simpele zaken, zoals te hard rijden, de agrarische bedrijfsvoering is veelal te complex om in regels te vatten."
Meer lezen

 

Back to top