DAW Reusel-De Mierden

De behoefte bij boeren en tuinders aan ruimere mogelijkheden voor grondwaterberegening is groot. Het waterschap constateert een probleem met mineralen. De opgave tot realisatie van de EHS in het dal van de Reusel biedt via kavelruil de mogelijkheid om te komen tot agrarische structuurversterking.

Back to top