Boeren krijgen ton voor schoon water

'Mijn koeien lopen buiten en ze drinken uit de sloot. Waterkwaliteit is daarom een heel voornaam ding.' Dat zegt Marco Hofstede. Het hoogheemraadschap van Delfland gaat boeren als hij €100.000 subsidie geven om te voorkomen dat vervuild water van hun erf in het opervlaktewater komt.
 
Dat gebeurde eerder al in de jaren 2015 en 2016.  Delfland wil meer boeren als Hofstede stimuleren om 'een erf-scan te maken en op basis daarvan hun maatregelen te treffen', zo staat in het subsidievoorstel. 'Schoon en gezond oppervlaktewater is ontzettend belangrijk. Voor mens en dier, voor de landschappelijke waarde en voor agrarische ondernemers. Vanuit dat gezamenlijke belang hebben de gemeente Midden-Delfland en Delfland, in samenspraak met LTO Noord afdeling Delflands Groen, besloten om subsidie te geven', meldt het hoogheemraadschap.

Mest

Water dat van boerenerven in sloten en de bodem terechtkomt, bevat vaak mest en andere stoffen, die slecht zijn voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Boeren in Midden-Delfland kunnen dit jaar én in 2019 zoals gezegd tegemoetkoming krijgen in de kosten, als zij tenminste aanpassingen aan hun erf doen om dit te voorkomen. Ook in het glastuinbouwgebied is het Hoogheemraadschap van Delfland druk bezig om de waterkwaliteit te verbeteren. Met de zogenoemde gebiedsgerichte aanpak wordt in de meest vervuilde polders nauwlettend gekeken naar de waterkwaliteit en gespeurd naar de bronnen van de vervuiling.
 
Bron: AD/Haagse Courant

Back to top