POP subsidie DAW Gelderland

Opgelet, er komt een nieuwe openstelling aan om subsidie aan te vragen!  
 
Individuele landbouwers en loonwerkers in Gelderland krijgen in augustus/ september de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een fysieke investering die bijdraagt aan het doel van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW): schoon en voldoende water en een gezonde bodem. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40% van de investering.  De verwachting is dat begin juli de regeling definitief wordt vastgesteld en gepubliceerd.

Wanneer worden de regelingen bekend gemaakt?

De regeling voor de boeren loopt van 17 augustus 2018 tot 17 september 2018 en werkt volgens het tenderprincipe. De regeling voor de loonwerkers loopt van 1 oktober 2018 tot en met 31 maart 2019 en werkt volgens het principe ‘wie het eerst komt’. Bij loonwerkers zijn grondgebonden investeringen uitgesloten. 

Mocht er meer informatie beschikbaar zijn dan wordt dat op deze pagina gepubliceerd. 

Voor ondersteuning bij een aanvraag kunt u contact opnemen met de projectleiders van projecten LTO Noord (gegevens in presentatie):
Edwin Haasjes - Rivierenland en Zuid-Oost Veluwe
Froukje van der Molen – Noord-Oost Veluwe
Michaela van Leeuwen – Achterhoek
 

 

Back to top