Informatiebijeenkomst nieuwe openstelling POP subsidie DAW Gelderland

Individuele landbouwers en loonwerkers in Gelderland krijgen in augustus/ september de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een fysieke investering, bijvoorbeeld extra mestopslag capaciteit of investeringen met betrekking tot het nuttig toepassen van sloot- en bermmaaisel. De investering moet bijdragen aan het doel van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW): schoon en voldoende water en een gezonde bodem. Geïnteresseerde agrarisch ondernemers krijgen tijdens speciale bijeenkomsten op 16 en 17 juli meer informatie hierover. 
 
De investeringen, waarvoor subsidie kan worden toegekend, zijn opgenomen in een investeringslijst die begin juli definitief wordt vastgesteld en gepubliceerd. De toekenning geschiedt op basis van vooraf vastgestelde score per soort investering, het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40% van de investering.   
 
Informatiebijeenkomst
Om de landbouwers en loonwerkers te informeren over de subsidieaanvraag worden bijeenkomsten georganiseerd. Vertegenwoordigers van het waterschap, de provincie en van het DAW team Gelderland zijn aanwezig om meer informatie te geven en vragen te beantwoorden. Ook kan er gekeken worden naar mogelijkheden om ondersteuning te krijgen bij het aanvragen van subsidie. Naast deze subsidieregeling zal er tijdens de bijeenkomsten ook toelichting worden gegeven over andere mogelijke regelingen.
 
16 juli, van 14.30- 16.30 uur, gebied Waterschap Rijn en IJssel
17 juli, van 9.00- 11.00 uur, gebied Rivierenland
17 juli, van 13.00- 15.30 uur, gebied Vallei en Veluwe   

 

Meer informatie en aanmelden

Back to top