Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Nutriëntenproject Veenweiden Rijn-West verzorgde succesvolle workshop over kuilvoer

Nutriëntenproject Veenweiden Rijn-West verzorgde succesvolle workshop over voer
Erik Smale van Boerenverstand verzorgde onlangs een workshop over de praktische kant van voeding voor koeien in het kader van Succesvol Kringloopboeren. De deelnemers bezochten het melkveehouderijbedrijf van Dirk Boer in Kamerik. De deelnemers bestudeerden aan de hand van de rantsoenwijzer, de voorjaarskuil van de veehouder. Zo konden ze de goede en minder goede eigenschappen in kaart brengen.

Convenant 'Schoon water Utrechtse fruitteelt’ haalt ruimschoots doel 2013

Gezamenlijk persbericht NFO en provincie Utrecht
De doelstelling uit het convenant ’Schoon water Utrechtse fruitteelt’ voor het jaar 2013 is ruimschoots gehaald. Uit de resultaten over 2013 blijkt dat het waterschap slecht vijf normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen heeft gemeten. Dat is een reductie van 84% ten opzichte van de referentiejaren 2007-2010.
Guus Beugelink, hoogheemraad bij het waterschap is tevreden over de resultaten: “We zijn uitgegaan van het zelfreinigend vermogen van de sector en dat hebben ze waargemaakt.”

LTO rondt pilotfase waterplannen af

Samenwerken en bundelen van kennis werkt bij het streven naar voldoende schoon water en een betere bodemkwaliteit. Dat blijkt uit drie pilots die in het kader van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) zijn uitgevoerd.

Het betreft pilots in Bodegraven, Noordoostpolder en Meijel (gemeente Peel en Maas). LTO Noord-voorzitter Siem Jan Schenk heeft de resultaten ervan aangeboden aan staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ).

Emissie... ook niet op het erf!

Emissie... ook niet op het erf!

Zorgvuldige omgang met gewasbeschermingsmiddelen is belangrijk, zeker op het erf! In deze film zie je hoe Loonwerker Marcel Verhoeven uit Erp ervoor zorgt dat er vanaf zijn erf geen middel de sloot in gaat. Jan Bouwman van Syngenta legt uit waarom dat zo belangrijk is. En Ivo Roessink (Alterra) laat zien wat er in de sloot eigenlijk allemaal leeft. Tot slot zie je welke zuiveringssystemen voor restvloeistof en waswater er allemaal zijn. Kijken!

Extra links naar relevante websites toegevoegd

Voor u als agrarisch ondernemer is informatie erg belangrijk. Daarom hebben we drie extra ‘links’ naar websites toegevoegd over de volgende onderwerpen.

Actieplan Bodem en Water Flevoland

Een goede bodemkwaliteit zorgt voor een optimale productie en een goede benutting van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen en voor vasthouden van water. Die investering in bodem is wat ondernemers bindt aan de doelen voor water. Dit actieplan daagt initiatieven van ondernemers uit om te ondernemen met nog meer zorg voor bodem en water voor een goede productie voor later. Het Actieplan activeert ondernemers om de nieuwste kennis toe te passen, nieuwe praktijk kennis te ontwikkelen en te verspreiden.

Belangrijke resultaten uit project Landbouw op peil

Stuw Beernink

31 maart 2014
 
Project ‘Landbouw op peil’ levert belangrijke resultaten op voor boeren
 
Lancering boek en nieuwe stimuleringsregeling voor agrariërs tijdens congres Landbouw op Peil

Grondgebruik aan waterbeheer koppelen

Boeren en waterschappen starten dit jaar in 30 nieuwe gebieden met projecten waarbij grondgebruik en waterbeheer op elkaar worden afgestemd. Deze projecten vloeien voort uit de afspraken die overheden en de agrarische sector vorig jaar hebben gemaakt.

 

Inzendingen Innovatieprijs Schoon Water 2014

Innovatieprijs Schoon Water

Voor de Innovatieprijs die uitgereikt is in het kader van ‘Schoon Water voor Brabant’ zijn de afgelopen periode 17 inzendingen ontvangen. Door een jury zijn alle inzendingen beoordeeld, waaruit drie prijswinnaars zijn gekozen. De bijbehorende prijzen zijn op 13 maart 2014 tijdens het symposium ‘Schoon Water voor Brabant’ (dat gehouden werd in het ZLTO gebouw in Den Bosch) uitgereikt aan de winnaars.
 

Pagina's