Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Grondgebruik aan waterbeheer koppelen

Boeren en waterschappen starten dit jaar in 30 nieuwe gebieden met projecten waarbij grondgebruik en waterbeheer op elkaar worden afgestemd. Deze projecten vloeien voort uit de afspraken die overheden en de agrarische sector vorig jaar hebben gemaakt.

 

Inzendingen Innovatieprijs Schoon Water 2014

Innovatieprijs Schoon Water

Voor de Innovatieprijs die uitgereikt is in het kader van ‘Schoon Water voor Brabant’ zijn de afgelopen periode 17 inzendingen ontvangen. Door een jury zijn alle inzendingen beoordeeld, waaruit drie prijswinnaars zijn gekozen. De bijbehorende prijzen zijn op 13 maart 2014 tijdens het symposium ‘Schoon Water voor Brabant’ (dat gehouden werd in het ZLTO gebouw in Den Bosch) uitgereikt aan de winnaars.
 

Erfafspoeling op veehouderij bedrijven

In de afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor erfafspoeling op veehouderijbedrijven. We spreken van erfafspoeling wanneer perssap (1), (drijf)mest (2) en vervuild hemelwater (2) rechtstreeks vanaf het verharde boerenerf afstroomt naar het oppervlaktewater. Het gevolg hiervan is een verslechtering van de waterkwaliteit op lokaal niveau.
 

Pagina's