Aanleggen van een wasplaats met zuiveringssysteem

Op spuitmachines en andere apparatuur waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast, kunnen na gebruik restanten van de middelen achterblijven. Door de machines na gebruik op een wasplaats schoon te maken, wordt het verontreinigde water opgevangen en kan het via het erf niet meer in de sloot terechtkomen. Het afvalwater wordt opgevangen en gezuiverd, waarmee ook via deze route emissie naar de sloot niet meer mogelijk is.

Meerdere activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen vinden op het erf plaats. In de praktijk gebeurt het vullen en schoonmaken van de spuit vaak op het erf. Ook kisten staan vaak op het erf of worden daar gewassen. Het waswater bevat dan gewasbeschermingsmiddelen, die via het erf in de sloot of in het riool terechtkomen. Dat is nadelig voor de waterkwaliteit, maar ook voor de teler. Als middelen in te hoge concentraties in de sloot voorkomen, kunnen ze verboden worden met een smaller middelenpakket tot gevolg. Met een wasplaats kan afspoeling van waswater naar het oppervlaktewater of het riool verhinderd worden.

 

Vaste of mobiele wasplaats

Een wasplaats kan zowel op een vaste plek liggen als mobiel zijn. Een vaste wasplaats is vaak een constructie van beton of asfalt. De wasplaats mag ook uit gekitte elementen bestaan, bijvoorbeeld prefab betondelen, waarbij de naden dichtgemaakt zijn. Een andere optie is een mobiele en oprolbare wasplaats, gemaakt van bijvoorbeeld een sterke folie. Er zijn uitvoeringen met opblaasbare randen en uitvoeringen waarbij een opstaande rand wordt verkregen door een L-profiel, dat op specifieke punten in de folie wordt gezet. Deze mobiele wasplaatsen hebben vaak meerdere afvoerpunten, waarbij het afvalwater in een buffertank moet worden gepompt. Ook de overkapping kan mobiel zijn, bijvoorbeeld verrijdbaar, om de wasplaats vrij te houden van regenwater. De overkapping wordt dan weggeschoven als de wasplaats in gebruik is.

Wasplaats in verschillende uitvoeringen

Voor een vaste wasplaats zijn verschillende uitvoeringen mogelijk. Het type wasplaats dat past bij het bedrijf is afhankelijk van hoe de wasplaats wordt gebruikt:

  • Wordt de wasplaats overdekt? Of past een niet-overdekte wasplaats beter bij het bedrijf?
  • Wordt de wasplaats alleen gebruikt voor machines die in aanraking zijn geweest met gewasbeschermingsmiddelen? Of alleen voor machines die niet in aanraking zijn geweest met gewasbeschermingsmiddelen? Of worden beide typen machines op de wasplaats schoongemaakt?

Kosten voor de aanleg van een wasplaats

De kosten voor de aanleg van een wasplaats zijn per situatie verschillend en afhankelijk van de afmetingen, uitvoering, enzovoorts. Een richtlijn voor de kosten van een betonnen wasplaats is €100/m2. Kosten voor een mobiele wasplaats van sterke folie zijn afhankelijk van de afmetingen en variëren van ongeveer €500 tot €2.000. Een wasplaats kan worden aangelegd door een lokale aannemer.

Met het gebruik van een wasplaats wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het verminderen van normoverschrijdingen en hiermee aan het in stand houden van het middelenpakket.

Meer informatie over wasplaatsen met zuiveringssysteem?

Klik hieronder om de factsheet te openen

Bovenstaande informatie omschrijft één van de 85 maatregelen die boeren, tuinders en/of telers kunnen nemen om op hun bedrijf te werken aan schoon en voldoende water en een gezonde bodem. Het DAW heeft via haar zogenaamde BOOT-lijst 85 landbouwkundige maatregelen benoemd die bijdragen aan het verbeteren van de water- en bodemkwaliteit en waterkwantiteit.

 

Back to top