Projectenoverzicht

Convenant Schoon Water Utrechtse Fruitteelt 2.0

Bewustwording in de fruitteelt

Veldleeuwerik: diverse teelten akkerbouw

Initiatief voor verduurzaming akkerbouw

Schoon erf, schone sloot 2016-2017 Noord-Holland

Schoner oppervlaktewater in de bloembollensector

Schoon erf, schone sloot 2016-2017 Zuid-Holland

Schoner oppervlaktewater in de bloembollensector

Schoon erf, schone sloot Goeree-Overflakkee en West-Brabant

Schoner oppervlaktewater

Precisie Watermanagement

Pilot onderwaterdrainage met drukdrains

Stimuleringsregeling innovatieve zoetwatervoorziening Rivierenland Zuid

Waterbesparing door ondernemers

Maatlat Erf

Schoon erf, zonder erfafspoeling

Drip-irrigatie, fertigatie en chemigatie

Druppelirrigatie met sensorentechniek

Drip-irrigatie, fertigatie en chemigatie

Druppelirrigatie met sensorentechniek
Back to top