Projectenoverzicht

Innovatief en Schoon Eemland

Samenwerking in de agrarische sector

Bufferstroken 2.0 notenteelt

Stimuleren aanleg van bufferstroken met notenbomen

Subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem

Verbeteren waterkwaliteit

Beperking piek-emissie naar oppervlaktewater vanuit landbouw in Zeeland

Schoner oppervlakte water in Zeeland

Maatlat Schoon Erf

Aan het werk voor een emissiearm erf

Drijfmest verdunnen

Praktijktest op proefbedrijf Vredepeel

Klimaatpilot subirrigatie (Noord-Brabant)

Tegengaan verdroging in de landbouw

Netwerk Goed Boeren

Vernieuwingen versterken

Ondergrondse opslag dakwater

Efficiënt waterbeheer in Noord-Brabant

Mobiel Teeltsysteem trayplanten op hoogte

Vermindering uitspoeling in aardbeienteelt
Back to top