Projectenoverzicht

Maatlat Schoon Erf

Aan het werk voor een emissiearme erf

Bodem Netwerk Brabant

Kennis uitwisselen in bodemcafés

Topbodem

Coaching op uitdagende bodem

Bodemverbetering Agro As de Peel

Op naar een beter ecosysteem!

Gebiedsplan Raam

Integraal ontwikkelen van natuur & landschap

GGOR landbouw Groene Woud

Verbeteren landbouwkundig gebruik percelen

Carbon Valley

Verhogen organisch stofgehalte in de bodem

Klimaatpilot subirrigatie (Noord-Brabant)

Tegengaan verdroging in de landbouw

Platform Voedselbossen Brabant

Verbeteren biodiversiteit & bodemkwaliteit

Netwerk Goed Boeren

Vernieuwingen versterken
Back to top