Projectenoverzicht | Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Projectenoverzicht

Proeftuin voor vernieuwing in voedsel- en biobased productie

Dé locatie voor agrarische innovaties

Klimaatpilot subirrigatie (Noord-Brabant)

Tegengaan verdroging in de landbouw

Topbodem

Coaching op uitdagende bodem

Reductie stikstofuitstoot door precisiebemesting

Onderzoek naar voeding en plantopname

Platform Voedselbossen Brabant

Verbeteren biodiversiteit & bodemkwaliteit

Ontwikkeling mobiele waterzuiveringsinstallatie

Vermindering GBM in lozingswater kassen

Netwerk Goed Boeren

Vernieuwingen versterken

GGOR landbouw Groene Woud

Verbeteren landbouwkundig gebruik percelen

Gebiedsplan Raam

Integraal ontwikkelen van natuur & landschap

Drijfmest verdunnen

Praktijktest op proefbedrijf Vredepeel
Back to top