Projectenoverzicht

Glastuinbouw Nieuw Prinsenland

Duurzame watermaatregelen in de tuinbouw

Stikstof Strikken

Maïstelers aan de slag met vanggewas

Pilot Noorbeek

Terugdringen uitspoeling nitraat naar grondwater

Sub irrigatie

Tegengaan verdroging in de landbouw

Vruchtbare Kringloop (Brabant)

Efficiënt maken en sluiten van de kringloop

Grondig Boeren met Mais Limburg

Verduurzaming maïsteelt

Prei de grond uit

Emissieloze teelt van prei

Bemesten op basis van een positieve organische stofbalans (prei en aardappels) (waardenetwerk)

Praktijkonderzoek

MaxiMi (Maximale Milieuprestatie met Minimale (overheids)-inspanning)

Data verzamelen en resultaat gericht aan de gang

Gebiedsproces Niers

Grote opschoonactie
Back to top