Projectenoverzicht | Page 3 | Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Projectenoverzicht

Agromulch

Mulchpapier

Sorghum i.r.t. veenweideopgave

Investeringsaanvraag Bewust Boeren Rijnland - fase 2

Hoofddoel project

Biologische Landbouw in Limburg op de kaart

Ontwikkelen ondernemersnetwerk en kenniscentrum

Duurzame Teelt, gezonde producten. In Limburg aan de slag met een gezonde bodem en weerbare gewassen.

Bodem is het speerpunt

Gebiedsproces Niers

Grote opschoonactie

MaxiMi (Maximale Milieuprestatie met Minimale (overheids)-inspanning)

Data verzamelen en resultaat gericht aan de gang

Vruchtbare Kringloop (Brabant)

Efficiënt maken en sluiten van de kringloop

Bodem-UP (Brabant breed)

Stimuleringsaanpak

Sub irrigatie

Tegengaan verdroging in de landbouw
Back to top