Projectenoverzicht

Agromulch

Mulchpapier

Biologische Landbouw in Limburg op de kaart

Ontwikkelen ondernemersnetwerk en kenniscentrum

Bodem en water in de Kempen voor Boomteelt

Verbetering bij bodemkwaliteit en waterbeheer

Vruchtbare Kringloop (Brabant)

Efficiënt maken en sluiten van de kringloop

Tomaten op restwater van suikerbieten

Duurzame watermaatregelen in de tuinbouw

Pilot Noorbeek

Terugdringen uitspoeling nitraat naar grondwater

Sub irrigatie

Tegengaan verdroging in de landbouw

Bodem-UP (Brabant breed)

Stimuleringsaanpak

Prei de grond uit

Emissieloze teelt van prei

Grondig Boeren met Mais Limburg

Verduurzaming maïsteelt
Back to top