Projectenoverzicht

Samen werken aan agrarische watermaatregelen in Zuidoost Veluwe

Vruchtbare Kringloop Fryslân ′16/′17

Bedrijfsrendement door inzet op kringlopen

Bietenteelt Monitor Brabant (BMB)

Lagere milieubelasting suikerbieten

Grondig boeren met mais

Verduurzamen van de maïsteelt in Noord-Brabant

Drip-irrigatie, fertigatie en chemigatie

Druppelirrigatie met sensorentechniek

Infiltratie Vinkelsestraat Vinkel

Verbetering watervoorziening zandgrond

Maatlat Erf

Schoon erf, zonder erfafspoeling

F2Agri: Maatregelen voor een vitale bodem op hoge zandgronden

Hergebruik industrieel afvalwater

VICOE (Vitale Circulaire Organische Economie)

Reststromen lokaal hergebruiken

Precisiebemesting akkerbouwbedrijf Banken Batenburg

Proef bij akkerbouwbedrijf Banken in Batenburg
Back to top